D66 deelt uit

Nieuws | de redactie
24 februari 2014 | D66 wil door investeringen te verschuiven meer geld vrijmaken voor onderwijs. Zowel in Europa als binnen het C3-akkoord met VVD en PvdA wordt hiermee in internationalisering extra geld gestoken. Ook onderwijsonderzoek krijgt een impuls.

Een verschuiving van €40 miljoen acht D66 mogelijk doordat met de reformatorische fracties samen de kleine scholen toeslag is aangepast. Om dat aandacht besteed moet worden aan een sterkere digitalisering en internationalisering en daarop toegesneden “nieuwe lesmethoden” wil men “het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 5 miljoen euro” extra geven.

Vijftig jaar oud onderwijs

HO-woordvoerder Paul van Meenen zegt daarover: “Te vaak zie ik op scholen hetzelfde onderwijs dat ik vijftig jaar geleden zelf kreeg. Om onze kinderen het allerbeste te bieden, moeten we ons onderwijs voortdurend bijschaven en verbeteren. Dat kan met deze investering.”

Twee miljoen euro gaat naar het versterkt werven van internationale studenten voor het Nederlands onderwijs. “Zo kunnen we nieuwe kansen pakken in Turkije, Zuid-Afrika en Latijns Amerika, maar ook werven voor het beroepsonderwijs in China.” Van Meenen stelt: “Nederlanders verdienen hun geld over de hele wereld. Dan moet ons onderwijs ook over de grens kijken. Ondernemende mensen moeten we belonen in plaats van het onderwijs voor hun kinderen op het spel te zetten. En omgekeerd zorgen we dat buitenlandse studenten de weg naar onze scholen vinden. Zo blijven we van elkaar leren.”

Reallocatie van €25 miljard

Ook binnen de EU-begroting wil D66 een dergelijke reallocatie aanbrengen. Daar gaat het om aanzienlijk grotere bedragen. Omdat nu nog ongeveer veertig procent van de EU begroting naar landbouwuitgaven gaat, wil men dit halveren. Het gaat hier namelijk om “een sector die zo’n 10% van de Europese economie uitmaakt en voor een nog kleiner deel bijdraagt aan werkgelegenheid.”

Een mindering naar twintig procent zou een bedrag van ruim €25 miljard op kunnen leveren voor kennisinvesteringen. Men wil dit “Europees geld vooral in te zetten voor het vergroten van werkgelegenheid door scholing van zittende werknemers en toekomstige generaties ondernemers en werknemers.”

Geen steenkolen Engels meer

Prioritair zijn daarbij de volgende punten: “Vergroting internationale stages in mbo; studenten van mbo niveau 3 en 4 hebben net zo veel baat bij een stage in bijv. Duitsland of Engeland als universitaire studenten.” Teven het “taal- en vakonderwijs in het voortgezet onderwijs vaker door ‘moedersprekers’, geen steenkolen Engels, Duits of Frans in de klas maar door uitwisseling van docenten een echte kennismaking met een andere taal en cultuur.”

Ook wil men een “verruiming van de mogelijkheid internationaal onderwijs aan te bieden vanaf groep 1 tot aan het eind van het vo, niet alleen aan ex-pat kinderen.” Extra geld moet ok gaan naar een verdere “uitbreiding van het Erasmus Plus programma dat nieuwe samenwerkingsverbanden van mbo’s, hbo’s, universiteiten en bedrijven mogelijk maakt en zo onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laat aansluiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK