De Flexstudent

Nieuws | de redactie
19 februari 2014 | In Europa zijn er steeds meer deeltijdstudenten, maar in Nederland halveerde deze groep in tien jaar. Daarom introduceert de LSVb de flexstudent. Iemand die baas is van zijn eigen rooster, ook digitaal les kan krijgen en een pakket volgt dat rekening houdt met eerder verworven competenties.

Jorien Janssen en Olga Wessels van de studentenvakbond willen een aanpak van het “in beton gegoten” deeltijdonderwijs in HBO en WO, dat voldoet aan en inspeelt op de behoeften van deelnemers, vanuit de actuele ontwikkeling in de arbeidsmarkt, technologie en maatschappelijke veranderingen. “Hoogste tijd voor een frisse blik.” U leest hun voorzet hieronder en het definitieve rapport hier.

In beton gegoten 

Het aantal deeltijdstudenten in Nederland halveerde in de afgelopen tien jaar, terwijl in de landen om ons heen deze groep juist is gegroeid. En dat terwijl de overheid streeft naar 20% deelname in het kader van een Leven Lang Leren (we zitten nu op nog geen driekwart van dit streven). 

Het Nederlandse deeltijdonderwijs voldoet niet meer aan de wensen van studenten. Je bent huisvrouw van drie kinderen, maar wil toch een opleiding; je hebt een kantoorbaan maar wil liever iets in de creatieve sector, of je wil na de middelbare school een opleiding met een baan combineren. Drie totaal verschillende situaties. Die passen niet binnen het in beton gegoten Nederlandse deeltijdonderwijs. De hoogste tijd voor een frisse blik.  

De das om doen

Gelukkig ziet ook de minister in dat vernieuwing noodzakelijk is. Afgelopen voorjaar begon  de  adviescommissie Rinnooy Kan aan een rapport met de opdracht voor flexibeler en meer diplomagericht deeltijdonderwijs. Maar in plaats van de wensen van studenten centraal te zetten, kregen studenten geen plaats in deze commissie. Ook van een frisse blik was geen sprake.  

De commissie  stevende blind af op de invoering van vraagfinanciering als oplossing voor alle problemen in het deeltijdonderwijs. Is vraagfinanciering daadwerkelijk een oplossing? Bij vraagfinanciering krijgen instellingen geen overheidsbijdrage meer, maar kan de student met bijvoorbeeld een beurs zijn eigen onderwijs inkopen.

Volgens de LSVb zal dit het deeltijdonderwijs de das om doen. Want wanneer de overheid het liefst opgeleide techniek studenten ziet, is het maar de vraag of gemotiveerd alfa’s nog op een bijdrage kunnen rekenen. Met als gevolg dat een opleiding voor hen onbetaalbaar wordt. 

Risicovolle belegging

Daarbij leidt vraagfinanciering door het mededingingsrecht automatisch tot privatisering van het deeltijdonderwijs. Ondanks dat we op het gebied van deeltijdonderwijs veel van de private sector kunnen leren, is er over dit onderwijs vrij weinig bekend. Van deelnameaantallen en rendementscijfers hebben we totaal geen weet. Wil de minister daadwerkelijk haar geld zo risicovol beleggen?  

Volgend de LSVb is het tijd dat de adviescommissie haar oogkleppen afzet. Een oplossing ligt namelijk om de hoek. Wij introduceren studeren in deeltijd 2.0: de flexstudent.

Meer vrijheid binnen de lijnen

Een paar simpele richtlijnen daarvoor zijn:

Baas van eigen rooster

Deeltijdstudenten zijn een heterogene groep waar een vast rooster niet voor werkt. Leg de verantwoordelijkheid voor het studietempo en studieprogramma bij de student. Wanneer je per periode kan beslissen welke en hoeveel vakken je volgt, is dit beter aan te passen op je andere activiteiten.

Blended learning 

Ondanks dat veel hogescholen nog last hebben van koudwatervrees is digitaal onderwijs de manier om het onderwijs flexibeler te maken. College op de werkvloer, of tijdens het voeden van de baby: alles is mogelijk. 

Vestigingsplaatsbeginsel 

Een achterhaald begrip. Onderwijs flexibel aanbieden is onmogelijk wanneer 2/3 van het onderwijs gebonden is aan de locatie van de instelling.

Eerder verworven competenties

Heb jij relevante werkervaring? Dan moet je deze kunnen inzetten om de studielast te verlichten.

Prestatieafspraken

Wat te denken van een focus op deeltijdonderwijs bij een volgende set prestatieafspraken? Instellingen kunnen er zo zelf voor kiezen zich in deze onderwijsvorm te specialiseren, studenten volgen vanzelf.

Al met al is goed dat er aandacht is voor het deeltijdonderwijs, maar laten we dit wel doen met een frisse blik. Volgens de LSVb is de oplossing simpel en dichtbij: meer vrijheid, maar wel binnen de huidige richtlijnen van het gefinancierde onderwijs. Wie doet er mee met studeren 2.0? 

Jorien Janssen, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond
Olga Wessels, bestuurslid Landelijke Studenten Vakbond

Update 6 maart: inmiddels is het uitvoerige rapport over ‘De Flexstudent’ met advies aan de minister van OCW door de LSVb gepubliceerd. U vindt dit document hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK