Docenten als beta-vernieuwers

Nieuws | de redactie
26 februari 2014 | De coalitie 'Bètapartners' van HBO, WO en VO-scholen werkt nu 10 jaar samen. Hoe gaan zij verder in tijden van flippende classrooms en de beroepspraktijk binnen de opleiding? Onder meer door te leren van het bij Inholland ontwikkelen van de meest duurzame scooter ooit.

Bètapartners bestaat tien jaar en viert dit jubileum op 13 maart 2014 met een conferentie in Amsterdam. Deze richt zich in het bijzonder op bètadocenten, schoolleiders, TOA’s (technisch onderwijs-assistenten) en decanen. Dit netwerk verenigt een grote groep partijen in het onderwijs, om tot kennisdeling te kunnen komen. Onder hen zijn de Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en 33 scholen voor het voortgezet onderwijs in Noord-Holland en Flevoland.

Platform voor kennisdeling

Hun coalitie werd gesmeed om de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor een bèta/technische studie aantrekkelijker te maken en daartoe ook het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Het netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit op dit gebied.

De jubileumconferentie wil kijken naar wat op het onderwijs en de docenten af komt. In de voorbije tien jaar zijn veranderingen op terreinen als de digitalisering en nieuwe vormen van onderwijs als ‘Flipping the Classroom’ in hoog tempo op scholen en docenten gaan inwerken. Ook is het steeds vanzelfsprekender geworden voor onderwijsinstellingen om samen te werken met bedrijven.

Composieten in nieuwe scooter

Docenten kunnen zich op de conferentie met collega-bètadocenten laten inspireren over het toekomstige lesgeven en de ontwikkeling in hun vak. Een opmerkelijk onderdeel daarvan is een workshop die Antoine Gerritse van Inholland Delft verzorgt.

Die gaat over ‘Composieten als modern constructiemateriaal’ in het onderzoek en onderwijs. Gerritse gaat daarbij in op de mogelijkheden en beperkingen van composieten als primair constructiemateriaal aan de hand van de casus van ‘de Bioscooter’.

Een consortium van SIA/RAAK, geleid door het Inholland Composietenlab in Delft, ontwikkelde daarin een elektrische scooter met een volledig dragende constructie van bio-composiet. Het karretje is gemaakt van vlas en natuurlijke harsen. Deze materialen zijn extreem sterk en lichtgewicht.

Een conventioneel, metalen frame voor scooters bestaat uit meer dan 100 onderdelen en 14 kunststof kappen. Dat wordt in deze scooter vervangen door één body en bovendien leveren planten als biomassa ook de groene stroom voor de accu’s ervan.

Deze innovaties zeten de deur open naar de toepassing van hoogwaardig bio-composiet in alle vervoersmiddelen. Ter illustratie: als alle auto’s in Nederland een dragende constructie van bio-composiet zouden krijgen, dan levert dat door gewichtsreductie alleen al een CO2-reductie op van 1,08 miljoen ton.

Dit is 8,5% van de doelstelling die was geformuleerd om tussen 1990 en 2012 de CO2-uitstoot in Nederland met 13 miljoen ton te verminderen. Daarmee zouden ontwerpers de duurzaamste scooter ter wereld hebben gemaakt. Aan dit multidisciplinaire project werkten 56 studenten, 11 docenten en tientallen professionals uit het betrokken bedrijfsleven mee.

De Bètapartnersconferentie vindt plaats op donderdag 13 maart van 14.00 tot 21.00 uur in het Pieter Nieuwland College te Amsterdam. U kunt zich hier aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK