€80 miljoen voor starters

Nieuws | de redactie
13 februari 2014 | OCW herschikt ruim €80 miljoen in de eigen begroting om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar initiatieven die het onderwijs op de Pabo's en lerarenopleidingen beter doen aansluiten op de beroepspraktijk.

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel te verzuipen omdat dat ze zonder veel ondersteuning in het diepe worden gegooid. Zo verlaat een kwart van de beginnende leraren het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas,“ zegt minister Bussemaker.

Lerarenopleidingen zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren, vindt de minister. Door een betere aansluiting van lerarenopleidingen op de praktijksituatie op school worden beginnende leraren beter voorbereid op hun professie. Door betere inhoudelijke en didactische voorbereiding en meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken, kan uitval onder starters worden voorkomen.

Acteurs als leerling

Bij de goede initiatieven die worden gehonoreerd zitten innovatie-ateliers in het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten, waarmee ze lessen anders kunnen organiseren. Een ander project laat aankomende en beginnende leraren in oefensituaties kennismaken met de praktijk door inzet van leerling-acteurs. Deze oefenleerlingen geven commentaar op de lessen van een beginnende leraar waardoor hij of zij alvast kan groeien in zijn nieuwe rol.

Ook is er een basisschool die gaat starten met een bijzonder buddyproject. Beginnende leraren die elkaars buddy zijn bezoeken elkaar regelmatig in de klas en geven elkaar commentaar op de lessen. Zij keren regelmatig terug naar de lerarenopleiding om daar onder begeleiding van een ervaren leraar-coach ervaringen en tips uit te wisselen. Dit gebeurt onder meer in projecten als Eerst de Klas en bij groepen als ‘Leraren met Lef’ al min of meer structureel.

Minder instroom desnoods

Het extra budget geeft concrete invulling aan de Lerarenagenda 2013 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Tijdens de lancering van de Lerarenagenda zei de minister al een interview met ScienceGuide, dat zij op dit soort punten de nadruk wil gaan leggen. “Het perspectief op een dynamische loopbaan en een rijker vak voor de leraar. Daar trekt heel deze Lerarenagenda aan.“

Opvallend was dat zij openlijk toegaf ook minder instroom in de lerarenopleidingen te accepteren, als dat eraan bijdraagt dat hoger gekwalificeerden instromen en de uitval omlaag gaat. “De uitval in de opleidingen is zo’n 40% en van de jonge docenten aan het begin van hun loopbaan valt nog weer een kwart af. Na 5 jaar in het vak houden we zo 28% van de oorspronkelijke groep over die leraar zou worden. Als we de eisen verhogen en het loopbaanbeleid intensiveren kunnen we van een minder hoge instroom wel veel meer jonge docenten krijgen en vooral ook vasthouden in het vak. Bovendien kunnen we zo ook meer academisch gevormde leraren en meer vwo’ers trekken.”

Slim aanpakken vanuit praktijk

Zij wees daarbij op het project van HvA-Pabo-studenten en Marco Snoek, de Lector van het Jaar 2013. “Elke nieuwe docent wordt in het diepe gegooid en deze Pabo-studenten kwamen met een eigen manier om dit slim op te pakken. Nu wordt dit initiatief concreet vertaald in een nieuwe aanpak. Je ziet ook veel meer mensen in het HBO en WO samenwerken in zulke projecten, zoals bij de RUG en NHL in het ‘meesterlijk vakmanschap’ van Wim van de Grift.”

De minister benadrukte daarbij dat het HBO het contact met zijn alumni van de lerarenopleiding veel sterker kan onderhouden, zoals in zulke junior-docenten projecten. Het bijblijven en vernieuwen van de vakbekwaamheid moet permanent deel van dat contact zijn. “Voor zulke begeleiding als in peerreview en in de monitoring door ervaren docenten is het in het Nationaal Onderwijs Akkoord meer geld beschikbaar gekomen. Ook zouden we hier de Bapo-middelen voor in moeten zetten, omdat daarmee oudere docenten hun rol en ervaring nadrukkelijk  kunnen inzetten.“


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK