Fruitmand voor kwaliteit

Nieuws | de redactie
20 februari 2014 | Jan Anthonie Bruijn schreef in 2012 het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ over de borging van examinering in het HBO. Op Saxion trekt men nu de lessen uit dat advies. “Het is echt een fruitmand met adviezen die we kunnen gebruiken om het eindniveau te borgen.”

30 januari was  Jan Anthonie Bruijn op bezoek bij Saxion om met docenten en leden van examencommissies de discussie aan te gaan over zijn rapport en welke vervolgstappen moeten worden gezet. Vera de Ruiter vervult binnen Saxion verschillende leidinggevende functies en is projectleider van het programmateam Duurzame Borging Eindniveau.

Makelaarsfunctie

“Het programma heeft als het ware een makelaarsfunctie. Om de discussie over borging van examens hogeschoolbreed te voeren, hebben we een bijeenkomst als deze georganiseerd. We zijn echt heel blij dat er veel mensen van zowel de managementteams, examencommissies als docenten zelf op af komen.”

De Ruiter was erg te spreken over het verhaal dat Jan Anthonie Bruijn hield op de hogeschool. “Het was een positief verhaal. Wat duidelijk werd is dat het eigenaarschap van dit onderwerp echt bij hogescholen ligt. Zij moeten nu laten zien wat ze met de adviezen uit ‘Vreemde ogen dwingen’ gaan doen.”

Jan Anthonie Bruijn ging in zijn verhaal vooral in op de zogeheten leerwegonafhankelijke instellingsoverstijgende voortgangstoets, een instrument dat met name door Universitaire Medische Centra al wordt gebruikt. “Het gaat er om dat je dan echt kan zien welke voortgang studenten tijdens hun opleiding maken,” legt De Ruiter uit.

Progressie meetbaar maken

“Met een dergelijke toets die is samengesteld door mensen uit verschillende hogescholen en die gedaan wordt door studenten in het eerste tot het derde jaar kun je meetbaar maken waar de progressie zit.” Het gaat daarbij om vakken of onderdelen die generiek zijn in een bepaald domein. Naast de UMC’s wordt er in het HBO ook bij verpleegkunde al jaren op deze manier gewerkt.

Het HBO is op veel vlakken aan de slag gegaan met de adviezen van Bruijn maar op Saxion wil De Ruiter meer stappen zetten. De examencommissies zijn best al ver in het aanjagen van deze discussie. Nu moet het nog meer  bij docenten op de radar komen. Daarom zijn wij als programmateam begonnen. We willen het bestaande netwerk verstevigen en kennis en ervaring die er is met elkaar delen.”

Kennis is aanwezig

Want dat die kennis er is, merkte De Ruiter wel degelijk tijdens de bijeenkomst. “We zijn na het verhaal van Jan Anthonie Bruijn met elkaar in gesprek gegaan in verschillende ronde tafels.” De cases die bij de bijeenkomst besproken werden, hadden betrekking op allerlei dilemma’s die je tegen kunt komen bij het borgen van het eindniveau.  “Je ziet daarin  dat veel mensen de urgentie van dit onderwerp begrijpen en dat er eigenlijk ook al veel gebeurt om het niveau van examinering te borgen. Het is aan ons de taak om de kennis die er is bij elkaar te brengen.”

De komst van Jan Anthonie Bruijn naar Saxion vormde voor die doelstelling de ‘kick-off’, zo stelt De Ruiter die nu verder wil om het gesprek op de agenda te houden. “We hebben gemerkt dat dit een opzet is die heel goed werkt. Als programmateam willen we nu makelen en schakelen tussen de verschillende opleidingen, zodat we ervaringen en good practices met elkaar kunnen uitwisselen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK