Goed bestuur aan hogescholen

Nieuws | de redactie
7 februari 2014 | Bij de hogescholen wordt ‘good governance’ voortaan permanent bewaakt door een eigen commissie van de HBO-branche. Daarin zit onder meer het oud-CDA-Kamerlid en woordvoerder hoger onderwijs prof. Jan Jacob van Dijk.

Deze permanente commissie Goed Bestuur staat onder voorzitterschap van Thom de Graaf, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De instelling van deze commissie is een direct gevolg van de nieuwe branchecode Goed Bestuur die de hogescholen in oktober 2013 hebben vastgesteld. Daarin zijn de regels voor goed bestuur voor de Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht van de hogescholen vastgelegd.

Up to date houden

Het toezicht op de naleving van de afspraken uit de code gebeurt door een jaarlijkse monitoring en een tweejaarlijkse quick scan die na moet gaan of de code up-to-date is. Daarbij zal men kijken of de actuele opvattingen over wat goed bestuur is en wat daarvan de betekenis is voor bestuur en toezicht van de hogescholen adequaat in de code zijn verwerkt.

Bij een eerdere evaluatie van de branchecode van het HBO bleek dat deze in de eigen kring nog weinig leefde en een aanzet tot een krachtiger ‘goed bestuur’ benadering gewenst was. De nieuwe branchecode en de commissie moeten dit nu impulsen geven. Minister Bussemaker had al aangekondigd de werking van zulke goed bestuur codes nadrukkelijker te gaan aanwakkeren, zelfs als een mogelijke bekostigingsvoorwaarde voor HBO en WO.

De nieuwe commissie De Graaf zal er voor gaan zorgen, dat zowel de jaarlijkse monitoring als de tweejaarlijkse quick scan onder de hogescholen plaatsvindt. De leden zijn, naast de voorzitter:

  • Gertjan Lankhorst, voorzitter Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen
  • Jan Jacob van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht Vilentum Hogeschool (Aeres groep)
  • Susanne Stolte, voorzitter College van Bestuur Hotelschool The Hague
  • Jan Bogerd, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK