HvA krijgt field lab in de Bijlmer

Nieuws | de redactie
3 februari 2014 | De HvA en Stadsdeel Zuidoost gaan de komende vier jaar nauw samenwerken. Met bewoners en bedrijven gaan zij werken aan de opmars van het stadsdeel. De HvA gaat onder andere onderzoek doen naar sociaal ondernemen en naar het ‘bureaucratisch’ analfabetisme.

Onlangs ondertekenden de HvA, Stadsdeel Zuidoost, Zuidoost Partners en Bedrijvenvereniging Zuidoost een ‘Letter of Intent’ voor de samenwerking. De HvA gaat de komende jaren in een field lab praktijkgericht onderzoek verrichten naar vraagstukken die specifiek zijn voor Zuidoost. 

‘Boost’ versterken 

Zuidoost is niet meer de probleemwijk die het was. De wijk heeft een enorme ‘boost’ gekregen en heeft nu een van de grootste bedrijventerreinen van Nederland. De buurttevredenheid stijgt en de objectieve veiligheid is enorm verbeterd. Studenten van de HvA gaan praktijkgericht onderzoek doen naar een aantal uitdagingen waar Zuidoost nog voor staat en hier oplossingen voor aandragen. 

Het ROC en de economische HvA-opleidingen zitten in Zuidoost; studenten zijn in groten getale naar de campussen toegestroomd. Hier ligt een uitdaging voor de onderzoekers: hoe bindt Zuidoost studenten nu, maar ook ná hun studie aan Zuidoost, zowel sociaal en economisch als fysiek? 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Zuidoost kampt nog met maatschappelijke problemen als laaggeletterdheid en toegang tot de arbeidsmarkt. De HvA onderzoekt op welke manier sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen ingezet kan worden om hier verandering in te brengen. Bijvoorbeeld door bedrijven uit Zuidoost te stimuleren om te investeren in educatie. 

Een ander thema waarmee de partners aan de slag gaan, is de culturele sector- hoe houden we deze bloeiend, terwijl de overheid zich terugtrekt. Daarnaast gaan zij het ‘bureaucratisch analfabetisme’ in Zuidoost onderzoeken: bewoners en bedrijven hebben vaak moeite om wettelijke regels te doorgronden. Tot slot willen de partners het imago van Zuidoost verder onderzoeken en verbeteren, en gaan zij werken aan het thema ‘jongeren en geld’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK