Nieuw denken over vastgoed

Nieuws | de redactie
19 februari 2014 | De veranderende vastgoedmarkt kentnieuwe business modellen en innovatief ondernemerschap. Volgens Hanze-lector dr. Martin Stijnenbosch vereist dat ook een nieuwe benadering voor studenten. “Studenten zullen veel meer ook onderzoek moeten doen om problemen te benaderen.”

Martin Stijnenbosch sprak onlangs zijn lectorale rede op de Hanzehogeschool. Daarin gaat hij in op de grote veranderingen die woningmarkt de laatste jaren kent. “In een crisistijd zijn het de kleine initiatieven die doorgang vinden of met vernieuwende gedachten komen, zoals tijdelijk gebruik van braakliggende gronden of leegstaande panden, stadslandbouw, bewonersbedrijven, initiatieven voor energiewinning op lokale schaal, kluswoningen of zelf- of samenbouw van woningen.”

Die focus op hergebruik, en kleine initiatieven zorgen er voor dat professionals in de vastgoedsector ook op een andere manier zullen moeten gaan werken. In het lectoraat Vastgoed zal Stijnenbosch gaan onderzoeken hoe dat veranderende speelveld er uit gaat komen te zien.

“We zijn bijvoorbeeld al bezig met een studie naar de waarde van panden in Noord-Nederland. Door de krimp en de risico’s op bevingsschade staat die waarde wel onder druk. Veel onderzoek naar de waarde van huizen richt zich op de prijs van transacties, maar het is de vraag of dat wel de juiste graadmeter is.”

Niet altijd winst op huis

Volgens Stijnenbosch is de woonconsument “zich er in toenemende mate van bewust geworden dat het niet meer vanzelfsprekend is dat een woning na verloop van tijd met winst verkocht kan worden.” Juist door dat besef wordt er op hele andere manieren met de ruimte die er is, omgegaan, denkt Stijnenbosch.

Door die andere manier van denken  is het onontbeerlijk dat studenten leren dat ze over de grenzen van disciplines moeten kijken. “We zijn nu bezig met een onderzoek naar een leegstaand pand in Groningen. Bouwkunde studenten zijn helemaal aan het meten en uittekenen wat je met zo’n pand kan doen, terwijl studenten vastgoedweer onderzoeken wat de wensen van studenten zijn die in zo’n pand zouden willen wonen.”

Het Kenniscentrum Noorderruimte is de plek op de Hanzehogeschool waar die studenten samenkomen om dit multidisciplinaire onderzoek te doen, maar tegelijkertijd moeten studenten zelf ook beseffen dat de arbeidsmarkt waar ze op terecht komen wezenlijk anders is, dan die ze nu wellicht gewend zijn.

Nieuw onderwijsprogramma

“De opleiding Vastgoed krijgt daarom ook momenteel een ander onderwijsprogramma. Het eerste jaar daarvan is net begonnen. Ik ben daar heel blij mee. Je zult ook als vastgoedman- of vrouw moeten begrijpen hoe je bijvoorbeeld een marktonderzoekje doet, om te kijken wat het beste aan leegstand gedaan kan worden.”

Juist het vraagstuk rond leegstand en de trend om middels kleine initiatieven weer nieuwe betekenis aan grote panden te geven, roept nieuwe onderzoeksvragen op, ziet Stijnenbosch. “Op ieder gebouw zit een lening, daar zul je dan toch iets mee moeten. Ook in de wetgeving zal wel het een en ander gaan veranderen. Dat zijn zaken waar ik de komende jaren in dit lectoraat mee aan de slag wil gaan.”