OCW moet beter motiveren

Nieuws | de redactie
13 februari 2014 | OCW moet zijn argumenten voor de prestatieafspraken met HBO en WO en de daarmee samenhangende prestatiebekostiging overtuigender motiveren. De bestuursrechter in Den Haag is kritisch over de besluiten rond een Leids Centre of Expertise, dat hiermee buiten de boot viel.

De Hogeschool Leiden is hiermee door de bestuursrechter deels in het gelijk gesteld. Leiden was ontevreden over de hoogte van het bedrag dat is toegewezen in verband met het experiment prestatiebekostiging. Daarbij werd bovendien de door de hogeschool gevraagde bekostiging voor een CoE ‘Jeugd’ afgewezen.

Onvoldoende onderbouwd 

De rechtbank vindt dat de staatssecretaris zijn besluit op een aantal punten beter had moeten motiveren. Zo bleek uit het besluit niet dat het ingediende plan was vergeleken met plannen van vergelijkbare instellingen, wat wel had gemoeten. Ook bleek niet dat experts om advies was gevraagd over het door de expertisecentrum en was onvoldoende gemotiveerd waarom de bekostiging van dit expertisecentrum was afgewezen.

De rechtbank heeft OCW in de gelegenheid gesteld om deze motiveringsgebreken te herstellen. Daarna zal de rechtbank beoordelen of de gebreken voldoende zijn hersteld.

In strijd met artikel 23?

De Hogeschool Leiden kreeg niet over hele linie gelijk. Zo vond men dat de regeling voor het experiment in strijd met de Grondwet. Die denklijn was ook al door onderwijsjurist mr. Peter Kwikkers nader uitgewerkt

Hij wees daarbij op het volgende: “Artikel 23 Grondwet bevat waarborgen van verschillende aard. De belangrijkste is de “bekostiging naar dezelfde maatstaf”, mits is voldaan aan de – ook gelijkelijk toe te passen (!) –  “eisen van deugdelijkheid” en de (in)richtingsvrijheid (zevende, vijfde lid en tweede lid). Dit ligt ook vast in de formele wet, hier de WHW. Die gelijke maatstaf geldt niet alleen de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.

Het beginsel geldt ook tussen bekostigde instellingen van dezelfde soort: een instelling mag niet boven een andere worden bevoordeeld voor hetzelfde werk. Ook als de kwaliteit niet precies gelijk is, want de Grondwetgever besefte wel dat kwaliteit niet objectief vaststelbaar, en dus nooit objectief vergelijkbaar, is. Vandaar ook dat de NVAO een opleiding accrediteert als de kwaliteit voldoende is: voldoet aan de eis van deugdelijkheid.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK