Olympisch kampioen hightech

Nieuws | de redactie
27 februari 2014 | Eindhoven is al “Olympisch kampioen hightech, maar op het gebied van mensen kan nog een hoop gedaan worden,” zegt Marc Hendrikse van Brainport industries bij de kick-off van het Centre of Expertise High Tech Manufacturing and Materials.

“Hogescholen kunnen niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de aanwas van nieuwe arbeidskrachten,” voegt Nienke Meijer voorzitter van het College van Bestuur van Fontys toe aan de zaal vol grote en kleine lokale ondernemers. 

De samengekomen ondernemers weten dat maar al te goed, maar gaan nu voor het eerst op grote schaal samenwerken om ook in de toekomst genoeg goede werknemers te hebben in de Eindhovense hightech sector. Fontys start samen met Brainport Industries, High Tech NL, FME en Total Support Group het Center of Expertise om het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. 

Slimste regio

“Eindhoven is de hotspot van de hightech industrie en ook de slimste regio. Dat is mooi, maar het is veel interessanter om te kijken hoe we dat zijn geworden. De samenwerking tussen kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven heeft ons gebracht waar we nu zijn,” vertelt Meijer. “Eindhoven is onlangs zelfs verkozen als één van de drie steden ter wereld waar het best in geïnvesteerd kan worden.” 

“De uitdaging die voor ons ligt is om aankomende werknemers zich in hun vijftigjarige arbeidsleven zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dit begint al bij het enthousiasmeren van kinderen voor techniek, maar ook het Leven Lang Leren voor werknemers die zich willen laten bijscholen. We zijn onlangs ook begonnen met vier Engelstalige opleidingen om meer internationaal talent aan te trekken, waar zoveel behoefte aan is,” zegt Meijer. 

Concreet mooi ecosysteem

“We willen niet alleen maar mooie woorden met het bedrijfsleven en de overheid delen, maar vooral concrete afspraken maken om samen tot mooie producten te komen. Daarvoor willen we kijken hoe we onze kennis als hogeschool kunnen delen, en aan het bedrijfsleven vragen hun vragen en behoeftes met ons te delen. We willen niet alleen een mooi ecosysteem op papier maar vooral in de praktijk.” 

“Eindhoven is Olympisch kampioen in de chips-sector, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van elektronenmicroscopen. Maar op het gebied van mensen kunnen we nog veel meer doen,” zegt Marc Hendrikse, voorzitter van Brainport Industries. 

“Alles wat we hier in Brainport doen hangt af van vakmanschap, daar is nog een hele slag te winnen. We hebben een Human Capital Agenda opgesteld en een Technologiepact gesloten in deze regio om meer jongeren te laten kiezen voor technische profielen,” zegt Hendrikse. 

“We zouden graag zien dat de komende jaren de aansluiting tussen vmbo-mbo-hbo nog beter gaat functioneren en beter gaat aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Het is goed om te zien dat we nu ook op het gebied van het hbo concrete stappen kunnen zetten.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK