Sensoren en slimme auto’s

Nieuws | de redactie
24 februari 2014 | Hoe maak je het WRR-advies ‘Naar een lerende economie’ concreet? Twee nieuwe lectoren vormen “een eerste instrument voor die inbedding” op de Hanzehogeschool. “Kenniscirculatie staat centraal. Daarvoor is een sterke band met bedrijven door het praktijkgericht onderzoek essentieel”

Het Hanze Institute of Technology (HIT) in Assen installeerde afgelopen week twee nieuwe lectoren op het gebied van sensortechniek en slimme mobiliteit. Niels van Steenis en Marco de Vos versterken de positie van de Hanzehogeschool in die regio. “Lectoren vormen het eerste instrument voor die inbedding.”

Collegelid Han de Ruiter greep het onlangs uitgebrachte WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ aan om te onderbouwen waarom de Hanzehogeschool op twee nieuwe lectoren in de richting van de sensortechnologie en het leidende instituut in Assen dat daarbij hoort. “Kenniscirculatie staat centraal. Daarvoor is een sterke band met bedrijven middels het praktijkgericht onderzoek essentieel. Je kunt dan ook niet om het HBO heen.”

“In het WRR-rapport gaan ze ook verder dan de eerder genoemde focus op valorisatie. Het gaat eigenlijk van eenrichtingsverkeer naar twee richtingen op. In landen als Zweden en Australië is het in de wet opgenomen dat het de taak van het hoger onderwijs is de economie te bevorderen. Wij zijn met het HIT juist daarmee bezig, het versterken van de Noordelijke economie en de vragen ophalen die spelen in de regio.”

Slimme mobiliteit

Eén van de lectoren die daartoe is aangesteld aan dr. ir. Niels van Steenis. Hij doet onderzoek naar steeds intelligenter wordende auto’s en de toekomst van ons vervoer. “Er wordt op dit moment als het ware een virtuele bestuurder gecreëerd. Als dat doorzet, betekent dat ook een hele verandering in de planologie.”

Van Steenis vertelt in zijn lectorale rede dat eigenlijk alle techniek al voorhanden is om auto’s autonoom te laten rijden, maar dat het vooral een kwestie is van “het garanderen van voldoende veiligheid voor mensen in en om het voertuig. Het kan al heel veilig, maar voor echte maatschappelijke acceptatie moet het echt heel veel veiliger zijn dan nu in het verkeer al het geval is.”

Om alle risico’s en mogelijkheden tot inperking daarvan in kaart te brengen wil in de publieke ruimte experimenteren met wat er op het gebied van smart mobility mogelijk is. Op dit moment is men daarom bezig met een project waarbij autonome auto’s moeten worden ingezet om mensen te vervoeren van een parkeerterrein naar het nabijgelegen vliegveld Eelde. “We willen daar de innovaties die er al zijn in de praktijk toepassen.”

Slimme fabrieken

Naast Van Steenis mocht ook Marco de Vos zijn lectorale rede uitspreken. De Vos die voor ASTRON bezig is om de gigantische hoeveelheden data die uit de ruimte worden opgehaald goed te verwerken, sprak bij zijn installatie als lector Sensor Technology & Computer Sciences over een nieuwe ICE-age die voor de deur staat. ICE staat daarbij voor informatie, communicatie en energie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

“De ad hoc ontwikkelingen die op universiteiten en grote R&D-instituten plaatsvinden, moeten gegeneraliseerd worden.” Dat is wat De Vos op het Hanze Institute of Technology in Assen wil gaan doen. “Meer meten is nog niet meer weten.” Steeds meer apparaten zitten tegenwoordig direct aangesloten op het internet en verzamelen middels sensoren ontzettend veel data. Het is voor het lectoraat van De Vos zaak te onderzoeken hoe al die sensoren in goede samenhang gebruikt kunnen worden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK