Studiesucces MBO-HO aangepakt

Nieuws | de redactie
6 februari 2014 | Hogescholen slaan de handen ineen met het MBO om de doorstroom en studiesucces in hun opleidingen te verbeteren. “Topprioriteit” noemt HvA-rector Huib de Jong dit. Ambitie is onder meer een algemeen HBO-doorstroomprogramma in de keuzeruimte van ROC-studenten op te nemen.

De zorgelijke doorstroom en het ontoereikende studiesucces van MBO’ers in het HBO leidt tot meer en meer signalen en actie. Het ministerie van OCW kondigde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aan met een regeling te komen voor deze doorstroom. Vooruitlopend op deze plannen willen twaalf instellingen, die samen het verband Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland vormen, deze doorstroom en het studiesucces zelf in concreto gaan verbeteren.

De deelnemende instellingen zijn: ROC van Amsterdam, ROC TOP, ROC van Flevoland, Horizon College, Regio College, Nova College, ROC Kop van Noord-Holland, Mediacollege Amsterdam, Hogeschool iPabo, Hogeschool Inholland, Windesheim Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam.

Eerst een toelatingsonderzoek

Deze partners gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de haalbaarheid van het beleid dat hogescholen gaan voeren in het kader van de nieuwe regeling vooropleidingseisen van het ministerie van OCW, gericht op de doorstroom. Deze leidt ertoe dat sommige MBO’ers eerst voor een toelatingsonderzoek moeten slagen voor zij een HBO-opleiding kunnen volgen.

De onderwijsinstellingen gaan kijken of dit toegevoegde waarde heeft, aangezien bij hen al een studiekeuzecheck wordt ingezet voor alle instromende studenten. Als de regeling inderdaad toegevoegde waarde heeft, wordt onderzocht of het mogelijk is om deficiëntieonderzoeken en de uitslagen van een toelatingstest bij de doorstroom uit het MBO op elkaar af te stemmen.

De partners gaan tevens onderzoeken of het haalbaar is een algemeen doorstroomprogramma aan te bieden op het MBO, dat studenten beter voorbereidt op een studie aan een hogeschool. Hierin zou het mogelijk moeten worden gemaakt studenten op hun ‘werkelijke kwaliteiten’ te toetsen en niet slechts op de formele aspecten van hun vooropleiding bij een ROC. Het streven is om een dergelijk doorstroomprogramma op te nemen in de keuzeruimte van de studies aan het MBO.

Studiesucces is topprioriteit

Ronald Wilcke, voorzitter van het bestuurlijk overleg van het Netwerk en collegevoorzitter van ROC Flevoland, zegt over de gekozen opzet: “Wij nemen bestuurlijk de verantwoordelijkheid voor het studiesucces van onze studenten die het MBO-HBO doorlopen. Dit studiesucces van onze studenten verhogen is onze gezamenlijke ambitie.”

Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benadrukt het blijvende belang an de toegankelijkheid van het HBO. “Studiesucces verbeteren is voor de HvA topprioriteit. Tegelijkertijd willen we de toegankelijkheid van onze opleidingen voor mbo-talent handhaven. Dit convenant biedt alle partijen een concreet handvat om deze ambitie te verwezenlijken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK