Tien plannen van D66

Nieuws | de redactie
6 februari 2014 | Uit de suggesties en signalen naar het Witboek Onderwijs heeft D66 tien kernpunten genoteerd. Opmerkelijk is zeker de suggestie de btw op digitale leermiddelen gelijk te trekken met die op studieboeken, zodat deze daalt van 21% naar 6%.

Samengevat zien deze tien kernpunten uit het witboek er zo uit.

1] D66 bepleit vermindering van administratieve lasten. Men wijst als voorbeeld op het signaal dat het bijhouden van ‘handelingsplannen’ van leerlingen docenten uren per week vergt.

2] Er moet een eind komen aan de “doorgeslagen toetscultuur”. Het accent in het onderwijs moet liggen op het voeden van talent en om het leren omgaan met medeleerlingen.

3] Een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk. Opleidingen in tekortsectoren als zorg en technieksector kunnen aantrekkelijker worden voor buitenlandse studenten door deze meer in het Engels aan te bieden.

4] De verplichte onderwijstijd kan vervallen. “Kwaliteit en kwantiteit hebben niets met elkaar te maken.”

5] Aandacht verdient duurzame energie op scholen. Zij kunnen door zonnepanelen en warmtepompen bovendien besparen op kosten voor  energieverbruik.

6] Een verlaging van de btw op digitale leermiddelen. Op papieren onderwijsmaterialen wordt 6% geheven, op digitale 21%. “Dat is slecht voor digitale innovatie.”

7] Medezeggenschap voor studenten in het MBO versterken. Dit geldt ook voor HBO en WO, meldt woordvoerder Paul van Meenen. Door meer uit te gaan van de kracht van de studenten in het MBO kunnen we deze onderwijssector sterker maken.

8] Er is behoefte aan ‘meer handen in de klas’. Daarbij worden genoemd: klassen verkleinen, extra docenten, een klassen assistent en conciërge.

9] D66 wil een Jeugdleesplan. Daarin zouden scholen door samenwerking met de plaatselijke bibliotheek en de gemeente het leesplezier van kinderen kunnen vergroten en hun leesvaardigheid verbeteren.

10] Meer differentiatie voor de scholier door vakken op verschillende niveaus. Geef leerlingen de ruimte om de vakken waar hij of zij in uitblinkt op het hoogst mogelijke niveau te volgen en vakken waar ze minder aanleg voor hebben op een lager niveau.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK