Totaalbeeld HO op komst

Nieuws | de redactie
14 februari 2014 | Minister Bussemaker komt nog voor de zomer met een totaalvisie op investeringen, studiebeurzen, leningen, OV-kaart en financiële randvoorwaarden voor het gehele hoger onderwijs. De losse voorstellen worden zo één geheel.

In het regeerakkoord en de verschillende deelakkoorden van het kabinet met verschillende partijen waren sindsdien ingrepen in studiefinanciering en hoger onderwijs veelal los van elkaar berekend en gepresenteerd. Dit leidde regelmatig tot verwarring over de feitelijke effecten en de omvang van de toegezegde extra investeringen in het onderwijs.

Integraal op tafel

Minister Bussemaker zal dit voorjaar komen tot een totaalbeeld, waarin voor het hoger onderwijs de plussen en de minnen, als ook de verschillende voorgenomen ingrepen integraal op tafel zullen komen.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan opdat op alle hoofdpunten van een leenstelsel in investeringen in hoger onderwijs de samenhang en de conclusies nog niet definitief zijn.  Daaraan zal zij voor de zomer gaan werken en de uitkomsten bij de Kamer neerleggen. Meest opmerkelijk daarbij is, dat de opzet en de financiële opbrengst van de OV-kaart voor studenten nu in dat geheel integraal wordt meegenomen.

Slag om de arm

Naar aanleiding van enkele vragen vanuit de Kamer, maakt de minister helder, dat de regering verwacht dat de hoeveelheid schulden die studenten zullen gaan maken in het nieuwe stelsel. Zou gaan oplopen tot boven de 20 miljard euro.  De minister houdt daarbij een aanzienlijke slag om de arm omdat de vormgeving van de leensystematiek en het gedrag van de studenten die moeten lenen, nog grote onzekerheidsmarges zullen bevatten.

Ook geeft Bussemaker aan dat zij nog overleg moet voeren met haar collega Blok over de mogelijke impact van een leenstelsel op de kansen van studenten op de woningmarkt. De aflossingsvoorwaarden voor de studieleningen moet nog worden afgestemd op de risico’s die jongeren hierdoor op de woningmarkt zouden krijgen.

PvdA-woordvoerder Mohandis vroeg de minister of de uitvoeringsorganisatie van haar ministerie wel in staat is een nieuw SF-stelsel uit te voeren. De minister blijkt hierover optimistisch. Op dit moment vernieuwt DUO haar uitvoeringssystemen in het Programma Vernieuwing Studiefinanciering, onder meer omdat de betalingssystematiek niet flexibel is en maatwerk voor studenten op hun verzoek nauwelijks mogelijk is.

De minister verwacht dat de aanpassingen in de systematiek in de IT in de loop van 2015 afgerond zijn.  Anders gezegd, zou het regeerakkoord van VVD en PvdA volgens plan zijn gerealiseerd had het leenstelsel qua uitvoeringsorganisatie dus niet of nauwelijks ingevoerd kunnen zijn geweest. De invoering van het sociaal leenstelsel was immers voorzien voor het collegejaar 2014-2015.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK