Verplicht leren op komst?

Nieuws | de redactie
27 februari 2014 | Wethouder Asscher wilde het, Rotterdam wilde het, minister Bussemaker niet. Nu probeert de PvdA het toch weer met de verlenging van de kwalificatieplicht, maar verliest daarbij wel een bondgenoot.

Wethouders in de grote steden bepleiten al langere tijd dat de leerplicht verder wordt uitgebouwd naar een kwalificatieplicht, die ook jongeren boven de 18 aanzet tot vorming in plaats van de bijstand of irreguliere loopbanen.

“Amsterdam en Rotterdam zijn erg betrokken bij het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Met name in de grote steden is dat een zware klus. In de grote steden zijn de resultaten verhoudingsgewijs minder dan in andere regionale meld en coördinatiefunctie (rmc)-regio’s. Vandaar ook dat ik van deze steden in principe alle pogingen om de uitval verder terug te dringen toejuich, ook onorthodoxe maatregelen,” schreef minister Bussemaker hierover enige weken geleden aan de Kamer.

Nul op rekest

Zij gaf die steden echter nul op hun rekest. “De huidige resultaten van het beleid, waarbij deze twee steden zoals gezegd nog heel wat te doen staat, rechtvaardigen niet dat er voor hen specifieke regelgeving wordt ontworpen wordt, die bovendien een inperking behelst van fundamentele nationale en Europese regelgeving. Ik acht een wetsvoorstel voor een pilot die de kwalificatieplicht voor een groep jongeren verlengt tot 19 jaar daarom niet wenselijk.”

Dat was voor wethouders uit zulke grote steden aanleiding om te bezien of er in de Kamer toch steun zou kunnen zijn voor stappen vooruit. Bij de fracties van PvdA en CDA bleek men bereid een initiatiefwetsvoorstel te maken, om zo’n versterkte kwalificatieplicht door te voeren. Zij waren “ook bereid om jongeren die boven de 18 zijn maar geen diploma hebben te verplichten om naar school te gaan. Het CDA heeft hier lang voor gepleit omdat jongeren met diploma veel meer kans hebben op arbeidmarkt en veel minder snel in bijstand komen of criminele pad op gaan,” zegt die fractie daarover.

Toch nog een doorbraak?

Inmiddels is de onenigheid binnen de PvdA hierover reden tot nieuwe stappen. De regeringsfractie overweegt op eigen sap een voorstel in te dienen, om hier een doorbraak te bereiken. Dat de druk op haar wethouders in de actuele campagne voor de raadsverkiezingen, zeker in grote steden als Amsterdam, een rol speelt, lijkt niet verrassend.

Onhelder is nog de opvating van de minister, gelet op haar afwijzende brief van januari  2014 hierover. “De grote vraag is of minister Bussemaker nu wel bereid is om dit mogelijk te maken,” merkt het CDA op. Daar stelt men ook vast, dat een gezamenlijk initiatief van grote steden, hun onderwijswethouders en hun geestverwanten in de Kamer nu blijkbaar minder goed van pas komt.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK