Wereldburgerschap als HO-norm

Nieuws | de redactie
4 februari 2014 | Wereldburger. Dat moet de student zijn die als professional van straks verder wil. Lector Jos Walenkamp en HHS-voorzitter Brons scherpten bij diens afscheid die norm nog eens aan, om dat elk hoogwaardig beroep zonder dat kenmerk mislukken zal.

De Haagse Hogeschool nam afscheid van Rob Brons met een reflectie op de karakteristieken van de professies waar het HBO voor opleidt. Brons vertelde in dat verband, dat hij aantrad bij zijn hogeschool nadat hij de maand daarvoor als brandweerchef van Haaglanden op Haiti na de aardbeving had geholpen de nooddiensten te verbeteren. Het leiden van een Nederlandse kennisinstelling had voor hem dan ook nadien in een wereldwijde context gestaan, waarin de vraag naar de toekomstige beroepen en werkvelden van de studenten centraal stond.

Een onsje minder

Juist in een sterk internationaal gerichte stad als Den Haag kan alleen zo’n context de student echt vormen en opleiden voor die toekomstige professionele omgeving, zo benadrukte Brons. Lector Walenkamp wees er vanuit het onderzoek met de studenten op, dat dit geen zaak is die alleen professionals in de internationale organisaties van de Residentie zou raken.

“Ook de Pabostudent en die in CE zal in zijn werk op elk niveau gaan functioneren in zeer diverse en plurale situaties en contacten. Elke student zal de competenties van ‘de wereldburger’ moeten ontwikkelen in elk vak dat zij aan een hogeschool leert.”

Dat blijkt concreet nu ook bij de ICT-opleidingen weer aan de orde. Het bijeenbrengen daarvan in de Dutch Innovation Academy in Zoetermeer speelt niet alleen in op de behoeften van bedrijven en organisaties in de regio. Het verbindt zich ook met de oprichting van de samenwerking van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de The Hague Security Delta. Dat leidt binnenkort tot de start van een nieuw zwaartepunt van opleidingen op dit terrein, een Cyber Security Academy.

Brons benadrukte daarom dat de ‘Residentiële bescheidenheid’ van Den Haag als stad “best een onsje minder kan.” Lector Joris Voorhoeve keek van hieruit al naar een volgende ontwikkeling. Hij zette op de agenda dat er in Den Haag nu ook een Financieel Strafhof zou moeten komen, gelet op de wereldwijde agenda van het bestrijden van corruptie en grensoverschrijdende criminaliteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK