Werkgevers omarmen prestatieafspraken

Nieuws | de redactie
20 februari 2014 | Voor een beter hoger onderwijs is financiering op basis van kwaliteit en profilering nodig, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Afnemende diversiteit en specialisatie in hoger onderwijs en onderzoek in de afgelopen jaren toont voor hen die noodzaak aan.

Daarmee reageren de werkgevers op de tussenrapportage van de Review Commissie van Van Vught.  Die concludeerde “dat  met de prestatieafspraken belangrijke stappen in de goede richting  zijn gezet. Duidelijk is dat, ook als de in deze rapportage beschreven opbrengsten in 2015 gerealiseerd zullen worden, de in de Hoofdlijnenakkoorden en de door de commissie-Veerman geschetste doelen nog niet behaald zijn.”

VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan blij te zijn, dat de commissie de prestatieafspraken op de kwaliteit van het onderwijs positief inschat. De prestatiefinanciering moet volgens hen leiden tot duidelijke keuzes van hogescholen en universiteiten voor hun aanbod van onderwijs en onderzoek. Verder zien de werkgeversorganisaties in verhoging van de prestatiebekostiging een goed instrument voor kwaliteitsverbetering en meer profilering daarin.

Zorgpunt bij MBO-HBO

Zij onderstrepen nog eens: “De commissie-Veerman heeft in 2010 geconcludeerd dat het huidige hoger onderwijsbestel niet toekomstbestendig is. Om het hoger onderwijs beter te maken is nodig dat hoger onderwijsinstellingen keuzes durven te maken waar ze écht goed in zijn.” Met het afsluiten van de prestatieafspraken ligt er goede basis voor meer differentiatie en profilering in het hoger onderwijs en onderzoek, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Maar de beperkte aandacht voor de doorstroom MBO-HBO blijft hierbinnen wel een zorgpunt. Daar sluiten zij aan op de nadrukkelijke zorgen die de Vereniging Hogescholen in haar reactie op ‘Van Vught’ en het beleid van OCW naar voren heeft gebracht. Dat punt van zorg verdient meer aandacht, stellen ook de werkgevers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK