10 jaar Technasium

Nieuws | de redactie
25 maart 2014 | Het Technasium bestaat tien jaar en dat is reden voor een feestje, maar ook voor nieuwe doelen. “Wij willen de samenwerking met het hoger onderwijs sterk gaan aanhalen,” zegt Henk Pijlman, voorzitter van stichting Technasium.

Henk Pijlman, voorzitter van Stichting Technasium en CvB-voorzitter van de Hanzehogeschool weet nog goed hoe het allemaal begon. Tien jaar geleden ontstond het idee voor het Technasium aan de keukentafel van Judith Lechner en Boris Wanders. Sindsdien heeft deze vorm van onderwijs waar veel meer aandacht is voor Bètavakken en techniek een enorme ontwikkeling doorgemaakt, er zijn nu 83 Technasia met samen meer dan 16.000 leerlingen. Volgend jaar doen meer dan 1000 scholieren eindexamen.

Het idee ontstond na een gesprek aan de al eerder genoemde keukentafel over hoe kinderen beter gestimuleerd kunnen worden om een loopbaan in de techniek te kiezen. “Het bètaonderwijs was te abstract, het sloot niet helemaal aan op de leefwereld van kinderen. Kinderen willen zien en begrijpen hoe techniek de samenleving verder kan stuwen. En dat vraagt een heel ander soort onderwijs dat tot dan toe gegeven werd,” vertelt Pijlman bij de bijeenkomst ’10 jaar Technasium. 

Onderwijs innovatie vanuit de scholen zelf

Het Technasium werd een succes. En dat terwijl onderwijsvernieuwingen geen goede naam hebben. “Dat het Technasium wel een succes werd komt doordat het geen blauwdruk is dat van boven werd opgelegd. Het komt van de scholen zelf. Elke school of docent kan kiezen: doe ik mee of niet,” legt Pijlman uit.

En de veranderde manier van denken over Bètaonderwijs lijkt zijn vruchten af te werpen. Het aantal havo- en vwo-leerlingen dat voor techniekstudies kiest neemt toe, vooral onder meisjes. “Veel te lang hadden technische beroepen een duf en saai imago, maar dankzij de praktische opdrachten die bedrijfsleven levert aan de scholen is dat nu verleden tijd. Daar zijn we erg dankbaar voor.” 

Samenwerking met hoger onderwijs moet beter

“Waar de samenwerking met het bedrijfsleven over het algemeen al erg succesvol is, moet bij de samenwerking met het hoger onderwijs er nog een schepje bovenop. Maar er is ook al op veel plekken een sterke samenwerking van de grond gekomen, zoals bij het pre-university college Twente,” zegt Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties aan de HAN die onderzoek deed naar het Technasium en daar het boek ‘Innoveren vanachter de keukentafel’ over schreef.

Pijlman is het volmondig met De Vijlder eens. “We hebben de hogescholen en universiteiten nodig om een goede aansluiting tussen Technasia en het hoger onderwijs voor elkaar te krijgen. Ook willen we graag samenwerken met de Technische Universiteiten om het kennisniveau van docenten te verhogen. Maar wel onder onze voorwaarden, wij, de technasia bepalen hoe dat onderwijs eruit ziet,” zegt Pijlman.

“We zijn in de afgelopen tien jaar ver gekomen, maar we hebben nog een wereld te winnen. Ons motto voor de komende tien jaar is dan ook: Daag uit en deel. Ik wil bij deze het bedrijfsleven en het hoger onderwijs oproepen om ons uit te dagen en de kennis te delen zodat we allen, gezamenlijk sterker worden,”  aldus Pijlman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK