7 ROC’s in gevarenzone

Nieuws | de redactie
17 maart 2014 | Minister Bussemaker laat nader onderzoek doen “om te bezien of de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs bij ROC Leiden voldoende geborgd is.” En er blijkt meer aan de hand. De PvdA stelde hiernaar vragen naar aanleiding van een artikel op ScienceGuide.

De minister meldt de Kamer op vragen van Tanja Jadnanansing op basis van het artikel onder meer: “ROC Leiden staat vanaf juli 2012 onder verscherpt toezicht van de Inspectie  van het Onderwijs (hierna: inspectie). Aanleiding hiervan is een  liquiditeitsprobleem, mede veroorzaakt door zeer hoge investeringen in  nieuwbouw van het pand Lammenschans en de complexe financiering hiervan.”  

Voldoende geborgd?

“De partijen hebben in oktober  2013 een letter of intent opgesteld waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt. Ik wil  graag precies weten welke financiële gevolgen uit deze nieuwe afspraken  voortvloeien op de korte en middellange termijn om zo te bezien of de continuïteit  van kwalitatief goed onderwijs bij ROC Leiden voldoende geborgd is. Ik heb  ABDTOPConsult opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen.”

“Daarnaast heb ik, met het oog op de belangen van de studenten van ROC Leiden,  de inspectie verzocht een onderzoek te starten als bedoeld in artikel 15 van de  Wet op het onderwijstoezicht waarbij gekeken zal worden naar het bestuurlijk  handelen bij ROC Leiden. Zodra de uitkomsten van beide onderzoeken bekend  zijn, zal ik u nader informeren over verdere stappen.”

Dat de Leidse situatie niet op zichzelf staat, zoals in het artikel van ScienceGuide al was aangegeven, blijkt nu ook uit de antwoorden van de minister. Zij meldt dat “op dit moment de volgende mbo instellingen vanwege hun financiële positie onder verscherpt toezicht [staan] van de inspectie: ROC Leiden, Landstede, Zadkine, ROC Top, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en Berechja.”

 «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK