Eenmalig verzamelen, meervoudig gebruik

Nieuws | de redactie
14 maart 2014 | De inspectie heeft afgelopen maanden afspraken gemaakt met de NVAO, Reviewcommissie Hoger Onderwijs en OCW, om de samenhang en afbakening van werkzaamheden beter af te stemmen. De inspectie streeft er zo actief naar om de toezichtlast zo laag mogelijk te houden.

Onlangs werd al bekend dat de inspectie samen met de NVAO afspraken hebben gemaakt over de verantwoordelijkheden in het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van die afspraken is ook om de lastendruk voor instellingen terug te dringen. De Inspectie werkt nu aan een integrale aanpak. De gezamenlijke partijen richten zich op de korte termijn binnen ieders huidige taken op drie terreinen waar de werkzaamheden elkaar raken: informatiehuishouding, onderzoekbelasting en publicaties.

Dubbel werk vermijden

De partijen hebben afgesproken om  de Single audit te hanteren: ‘eenmalig verzamelen, meervoudig gebruik.’ Publieke organisaties bevragen instellingen eenmalig en organiseren door goede samenwerking dat de verzamelde informatie voor hergebruik in het publieke domein wordt ontsloten. Het doel is dubbel werk en onnodige administratieve drukte te vermijden.

Transparantie: helderheid in publicatie van kengetallen. Bij kengetallen die door meerdere organisaties worden gebruikt, wordt de definitie zo mogelijk afgestemd. Bij verschillen in definities hanteren we een eenduidige, afgestemde labeling van de kengetallen en toelichting om de verschillen goed duidelijk te maken.

Op de drie genoemde terreinen zijn de eerste afspraken gemaakt. De drie partijen willen graag snel andere belanghebbende partijen in dit overleg betrekken. De informatiehuishouding bespreekt de inspectie inmiddels ook met DUO en onderzoekbelasting met de VSNU en VH. De Inspectie wil op korte termijn de instellingen bij dit initiatief betrekken, om hun bevindingen te benutten bij het signaleren van punten waarop de afstemming verbeterd kan worden. Om dit te bewerkstelligen worden de afspraken binnenkort door de vier partijen met de belanghebbenden besproken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK