Ius promovendi voor HBO

Nieuws | de redactie
31 maart 2014 | “Eindelijk gelijke kansen voor onze top-afstudeerders!” Dat zegt de HBO-docenten-voorzitter in Duitsland nu ook Fachhochschulen het ius promovendi krijgen. Academici gruwen er van, voorlopig.

“De kern van onze identiteit wordt ons afgenomen. Dit is weer een stap op weg naar het wegslijten van de universiteit als institutie, “ schreef de directeur van het universitaire docentenverband, Michael Hartmer. Daarbij komt dat de HBO-sector steeds vaker de term ‘Fachhochschulen’ inruilt voor kort en goed ‘Hochschulen’, een vroegere terminologie van het WO. Internationaal benutten zij sowieso de naam ‘university’.

Haalbaar en zinvol

Promoveren aan een hogeschool breekt intussen overal in Duitsland door. Begon dit in Sleeswijk-Holstein, in het uiterste noorden, zet de trend zich voort in grotere deelstaten als Hessen – rond Frankfurt – en het toonaangevende Baden Württemberg . Oud-minister Schavan van onderwijs en onderzoek noemde deze “evolutie” al eerder haalbaar en zinvol. Het WO wist daarmee wat op de universiteiten af kwam.

Dat HBO-promotie net als professionele master een organische completering van de invoering van BaMa inhoudt, leeft niet overal even sterk. Het WO ziet vooral een nodeloze academic drift bij instellingen waarbinnen de onderzoekstaak nog gering ontwikkeld is. Daarbij komt dat in het oosten, in de ‘nieuwe deelstaten’, en bij bèta-tech disciplines de samenwerking rond HBO-WO promotietrajecten goed loopt.

Het HBO wil de inhoudelijke monopoliepositie van het WO bij de promotiebegeleiding en –erkenning echter relativeren. HBO-onderzoek is immers van een andere aard en de beoordeling daarvan door alleen universitaire medewerkers en hun normen past daar niet goed bij, vindt men. Dat de excellente HBO’er buiten de eigen hogeschool en instituten een ‘Doktorvater’ moet opzoeken bij een andere HO-instelling acht men daarom achterhaald. In de Länder begint deze denklijn steeds meer school te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK