Mark Rutte innoveert

Nieuws | de redactie
12 maart 2014 | Op 7 april opent hij met Angela Merkel de Hannover Messe. Nu kijkt premier Rutte vast vooruit op wat Nederland op het wereldpodium van de hightech zal agenderen over kennis, innovatie en talent. “Op het gebied van water en voedsel zijn we de absolute standaard.”

De belangrijkste uitdagingen van deze tijd houden niet op bij de Nederlandse grens. Om de Nederlandse topsectoren beter aan te sluiten bij het grote Europese onderzoeksprogramma Horizon2020, heeft de regering ‘Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’ gedefinieerd. Sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven én kennisinstellingen bewezen expertise in hebben.

“Twee velden waar we als Nederland zichtbaar sterk in zijn, zijn watermanagement en voedsel,” vertelt premier Mark Rutte aan ScienceGuide tijdens de Innovation Union 2014 in Brussel, een driejaarlijks congres waar toponderzoekers en slimme innovators elkaar, en de Europese overheid ontmoeten.

Kennis wereldwijd exporteren

“Kijk naar Indonesië, Bangladesh, New York en New Orleans, Nederlandse waterbouwkundigen gebruiken daar hun expertise en ondernemerschap om kustgebieden veiliger te maken. Maar we kunnen ook echt bijdragen op het gebied van ageing. Hoe zorg je ervoor met het werk dat Philips en onze gezondheidssector doen, er in resulteert dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen,” zegt premier Rutte. “Daar zijn we wereldwijd al redelijk leidend in.”

“Op die drie onderwerpen, en vooral water en voedsel, zijn we als Nederland de absolute standaard.” Ook qua omvang zijn deze sectoren van groot belang. “De agrarische sector is goed voor 50 miljard euro per jaar, we zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld,” vertelt de premier.

Lange-termijn profilering

Ook voorbij de Hannover Messe wil Rutte deze agendapunten sterk blijven benadrukken. Hij wijst daarbij nu al op het voorzitterschap van de Europese Unie, dat Nederland in 2016 zal gaan trekken.

Hoewel deze thema’s van groot belang zijn, zal de overheid zich niet dominant opstellen. “We moeten oppassen om als overheid overal antwoord op te willen geven. We stellen vast dat dit gebieden zijn waar we voorop kunnen lopen. Je ziet al heel veel dwarsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen, het laatste wat ik als premier dan moet doen is zeggen: zo moeten jullie het aanpakken.”

Geen Sovjet-vergrijzing

Hoewel bij innovatie snel aan hightech industrie wordt gedacht, wil de premier het niet zo nauw aanvliegen, ook sociale innovatie is erg belangrijk. Maar ook deze innovatie zal niet vanuit de overheid komen. “Asjeblieft niet vanuit de overheid, wij kunnen dat helemaal niet. Als we goede researcher en innovators waren hadden we daar ons beroep van gemaakt.”

“We moeten als overheid ten eerste zorgen dat we niet in de weg lopen. Ten tweede kunnen we het proces faciliteren, we kunnen de zaal huren zodat de triple helix daar kan samenkomen. En ten derde kunnen we als overheid voor een deel van de bekostiging zorgen. Dat zijn de belangrijkste manieren hoe de overheid aan topinnovatie kan bijdragen.”

Met de grote bezuinigingen in de zorg van de komende jaren en de opbloeiende participatiemaatschappij zou men kunnen denken dat er politiek ook een hoop te halen valt uit het kennisgebied healthy ageing. Maar dat is volgens de premier absoluut niet de drijfveer. “Het is puur een constatering dat Nederland hierop voorop loopt. Het is niet een wens. Als je dat wel zo doet wordt het weer de oude Sovjet-Unie: wij vinden dat we in deze sectoren heel groot moeten worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK