Nieuw toerisme beleven

Nieuws | de redactie
4 maart 2014 | Een waardenverschuiving bij de jeugd gaat onherroepelijk een stempel drukken op hoe toerisme in de toekomst wordt beleefd. Albert Postma, lector bij Stenden ETFI, onderzoekt hoe het bedrijfsleven zich hierop moet aanpassen. “Veel producten in de toeristische sector zijn nog vrij traditioneel.”

Albert Postma begon vier jaar geleden als lector scenarioplanning bij Stenden  binnen het European Tourism Future Institute (ETFI). “Ons doel is geweest meer structuur aan te brengen in de gegevensverzameling op het gebied van toerisme.” Nu kijkt het ETFI vooruit.

Het ETFI vormt vanaf 2014 één van de pijlers onder een nationaal Center of Expertise. ”Het Center of Expertise Leisure Tourism and Hospitality (CELTH) was voor ons heel belangrijk,” legt Postma uit. In vier jaar hebben we ons bestaansrecht opgebouwd en we zijn dan ook blij dat het merk nu de kans krijgt die positie verder uit te bouwen bij het CELTH.

Topinstituut voor toerisme

Het in het kader van de prestatieafspraken niet op te richten Center of Expertise samen met de Hogeschool Zeeland en NHTV helpt het ETFI om de inspanningen van afgelopen jaren verder grond te geven. “Toerisme is natuurlijk geen topsector, maar we zijn blij dat de minister ons wel op deze manier heeft benaderd. Stenden ETFI blijft bestaan als aparte entiteit en is daarmee één van de pijlers onder het CELTH.”

Postma wil met Stenden ETFI verder gaan in de ontwikkeling naar een Europees topinstituut op het gebied van toekomstonderzoek in de toeristische sector. “We hebben de afgelopen jaren veel projecten gedaan. Zo hebben we meegeholpen aan het schrijven van een toekomstvisie voor het Londense Notting Hill Carnival, één van de grootste straatevenementen van Europa. Ook hebben we het initiatief genomen om voor de  Europese Commissie een manifest te schrijven over duurzaamheid als middel voor nieuwe verdienmodellen in de sector.”

Europees netwerk

Was Stenden ETFI voorheen veelal gericht op de regio Noord-Nederland, tegenwoordig kijkt het instituut waar de Stenden-lector actief is, veel meer over de grenzen. “Ons doel is om belangrijke Europese kennisinstellingen aan ons te binden. In het European Tourism Futures Network zijn  inmiddels al twintig deelnemers in zeventien landen vertegenwoordigd.. Het voordeel is dat je binnen zo’n  netwerk gezamenlijke onderzoeksprojecten kunt initiëren en snel kan schakelen bij bijvoorbeeld Europese tenders. Het project in Londen is ook voortgekomen uit die samenwerking.”

Eén van de onderzoeken waar Albert Postma nu mee bezig is, is samen met onderzoeksbureau NBTC-NIPO. “Het lijkt er op dat er een waardenverschuiving plaatsvindt bij de jeugd. Dat gaat onherroepelijk ook een stempel drukken op hoe het toerisme in de toekomst beleefd gaat worden. Veel producten in de toeristische sector zijn nog vrij traditioneel, dus dat zal zich moeten aanpassen.”

Stenden ETFI wil in kaart brengen wat bij jongeren precies die veranderende waarden zijn. “NBT-NIPO voert dat  onderzoek samen met ons uit en wij nemen het scenario-gedeelte voor onze rekening. In dit deel gaan we na wat dit kan gaan betekenen voor het toerisme.”

Studenten en onderzoekers betrokken

Het onderzoek bij Stenden ETFI wordt gedaan door  onderzoekers in het instituut en kenniskringleden. Maar ook AIO’s en studenten spelen daarbij nadrukkelijk een rol. “Op het gebied van toekomstonderzoek en scenarioplanning  hebben we een speciale leerlijn ontwikkeld voor studenten Leisure en Tourism Management. In het derde jaar van die opleidingen doen alle studenten ervaring op met een onderzoeksproject. Zo dragen zij bij aan ons onderzoek en krijgen ook wat mee van de spanning van de markt waarin ze later werken. Ook zijn er  studenten die in het vierde jaar bij ons hun stage lopen of hun scriptie schrijven.”

Stenden ETFI weet op alle niveaus studenten en onderzoekers te betrekken bij de activiteiten die het inmiddels doet. “Door de samenwerking met de RUG in University Campus Fryslân hebben we nu ook vier AIO’s die bij ons werken. Uiteindelijk gaat het er om dat we hét Europese expertisecentrum worden op het gebied van scenarioplanning in de toerismesector. Ik denk dat we de laatste jaren veel meer bagage hebben gekregen om die ambitie vorm te geven.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK