Omdenken uit de crisis

Nieuws | de redactie
4 maart 2014 | Toen Maaike Lycklama à Nijeholt in 2012 werd benoemd als lector in Rotterdam was de crisis nog in volle gang. Nu pleit zij voor ‘financieel omdenken’ in het MKB als weg daaruit. “De oude economie helpt ons er niet uit.” Motivatie, loyaliteit, integriteit en inspiratie in een organisatie wel.

“De oorzaak van de crisis ligt voor een deel in ontoelaatbaar gedrag en handelen in organisaties,” schrijft in Lycklama à Nijeholt in haar rede als lector Finance & Business Innovation op de Rotterdamse hogeschool. Vorige maand werd zij officieel geïnstalleerd en deed uit de doeken op welk onderzoek het lectoraat zich wil gaan richten.

Nederland hard getroffen

Lycklama à Nijeholt schetst hoe de kredietcrisis in 2007 zichtbaar werd als gevolg van de subprime mortgages, “hypotheken die aan minder kredietwaardige personen worden verstrekt.” Omdat Nederlandse banken ook in dergelijk complexe financiële producten zaten, werd ons land relatief hard getroffen. “De relatief grote financiële sector die zoveel welvaart had gebracht, bracht Nederland in een recessie die hardnekkiger is dan in de ons omringende landen.”

Dergelijk slechte beleggingsproducten, vormden samen met een stagnerende huizenmarkt en een gecorrumpeerde bonuscultuur de aanleiding voor de financiële crisis waar Nederland op dit moment nog uit aan het komen is. Volgens Lycklama à Nijeholt is het “in deze verwarrende tijd dat ik aantreed als lector Finance & Business Innovation.”

Innovatief ondernemen

Het onderzoek dat Lycklama à Nijeholt gaat doen zal zich richten op het innovatief aansturen van organisaties, verantwoorde fusies en overnames en alternatieve financieringsvormen voor ondernemingen. Het lectoraat Finance & Business Innovation “wil ondernemingen op een heldere manier informeren over de stand van zaken van de soft controls in de organisatie.” Soft controls legt de focus op maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van werknemers in een organisatie.

De Rotterdamse lector vertelt over het onderzoek dat zij momenteel al doet met studenten naar een speciale test om de haalbaarheid van fusies en overnames te bekijken. “Het soft due diligence model dat het lectoraat verder ontwikkelt maakt inzichtelijk of de overname doorgang moet vinden en zo ja, waarop moet worden aangepakt om de overname een succes te doen zijn.”

Steun voor MKB

Het Rotterdamse lectoraat wil tot slot ook onderzoek doen naar alternatieve financieringsvormen om het Midden- en Kleinbedrijf kansen uit de crisis te bieden. “Het wil het bedrijfsleven, de docenten en studenten bekend en vertrouwd maken met de verschillende financieringsalternatieven die naast bankfinanciering voorhanden zijn en onderzoeken wat deze alternatieve financieringsvormen kunnen toevoegen.”

Maaike Lycklama à Nijeholt hoopt met haar lectoraat een bijdrage te leveren aan het onderwijs en onderzoek van de het HBO en aan de weg die is ingezet uit de financiële crisis. “De oude economie helpt ons er niet uit. Er is vernieuwing nodig. Nieuwe kennis voor het onderwijs en een versterking van de beroepspraktijk.”

De lectorale rede van Maaike Lycklama à Nijeholt is hier te bestellen

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK