Vouchers versnellen

Nieuws | de redactie
13 maart 2014 | “De tijd dat iemand 30, 40 jaar hetzelfde werk deed is echt voorbij.” Daarom vindt de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) dat Rinnooy Kan gelijk heeft dat dringend maatregelen nodig zijn om substantieel meer volwassenen naar deeltijd-HO te leiden. Maar hoe?

De NRTO is van mening dat een experiment met vraagfinanciering een goede start is. maar men wil eigenlijk nu al veel verder in deze richting, zeker ook in combinatie met flexibele leerwegen nodig is. NRTO-directeur Ria van ´t Klooster zegt hierover: “Leven lang leren wordt steeds belangrijker, de tijd dat iemand 30, 40 jaar hetzelfde werk deed is echt voorbij. Het is de hoogste tijd om financiële en andere drempels te slechten voor volwassenen om deel te nemen aan hoger onderwijs. De wetgeving is nu nog te eenzijdig gericht op jongeren en op financiering van de aanbieder in plaats van de deelnemer.”

Vouchers voor meer deelnemers

Flexibele leerwegen zijn daartoe noodzakelijk, want zo komen volwassenen in staat om een studie te combineren met werk en privéleven.  Hoe ze dat willen doen, moet qua vormgeving – online, klassikaal, op de werkplek of een combinatie – aansluiten bij hun mogelijkheden en wensen. Daarmee moet de gekozen vorm ook borgen dat het gewenste eindniveau wordt bereikt. “De overheid moet dat niveau controleren en de vorm overlaten aan de instellingen.”

De NRTO stelt voor te investeren in zogenaamde leervouchers. Dit zou volgens berekeningen van SEO economisch onderzoek (2012) kunnen leiden tot 9000 – 17.000 meer deelnemers zonder dat het de overheid meer geld kost, zegt de koepel van de particuliere hogescholen. Men deelt daarom de opvatting van de adviescommissie, maar pleit voor een versnelde invoering.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK