Wetenschap in Oeganda gemanipuleerd

Nieuws | de redactie
5 maart 2014 | De ‘anti-homo-wet’ in Oeganda is door de wetenschap gevalideerd. Die bewering van president Yuweri Museveni tegenover zijn collega Obama spreekt diezelfde wetenschap nu openlijk tegen. “U citeert ons foutief.”

Museveni had een rapport afgewacht van een comité van wetenschappers, alvorens de omstreden wet te bekrachtigen en beroept zich nu op de uitkomsten van die analyse. Aan president Obama meldde hij in hun telefoongesprek over diens oproep de wet niet te tekenen: “De unanieme conclusie luidt – anders dan mijn opvatting tot nu toe – dat homoseksualiteit door de omgeving en niet door genetica veroorzaakt wordt. Het is aangeleerd en kan weer afgeleerd worden.”

Geen eenduidige oorzaak

De leden van het comité van wetenschappers dat om een advies was gevraagd geven nu aan allerminst eenstemmig te zijn geweest over een dergelijke conclusie. Twee van hen traden uit protest tegen de presidentiële interpretatie uit het beraad. Hun collega-lid uit het comité, klinisch psycholoog Paul Bangirana, verwijt in een reactie Museveni ronduit foutief citeren, want “nergens zegt het rapport dat het niet genetisch bepaald is en dat het afgeleerd zou kunnen worden.”

Het comité had juist gesteld, dat er geen eenduidige ‘gen’ de oorzaak van homoseksualiteit genoemd kan worden, maar deze tegelijk evenmin een ziektebeeld of medische afwijking inhoudt. Zoals bij elk gedrag zouden hetero- en homoseksualiteit en eventuele handelingen regulering verdienen  om “kwetsbare mensen te beschermen.”

Lang, kort en middel

Of zoals zij schreven in hun rapport: “Genetic studies have attempted, though unsuccessfully to pinpoint to one specific homosexual gene. A singular determinant for sexual orientation has not been demonstrated. As a result, many scientists hypothesize that a combination of genetic, hormonal, psychological, environmental and social factors determines sexual orientation. Studies in sexology have shown that sexual phenomena exist on a normal distribution continuum like most human attributes e.g height – most people are in the middle but others may be taller or shorter.”

“No country, in the world today, has come up with a successful way to regulate human sexuality, hence the daily scandals and rapes of this world including sexual and gender based violence or human trafficking for sex. That vulnerable populations (including children, minorities, refugees, the poor, the elderly, mentally ill etc) need to be protected against sexual (and other) exploitations is not in question.”

Dekmantel voor handtekening

De president en zijn partij ontvingen dit document en maakten daar een eigen persbericht uit. En dat klonk bepaald anders. Enkele van de conclusies werden weinig subtiel vertekend en de president maakte meteen bekend, dat hij de wet zou tekenen nu vaststond, dat men niet als homo geboren kon worden. Er was geen sprake van “a disease but merely an abnormal behavior which may be learned through experiences in life.” Zijn ‘Presidential Advisor on Science’, dr. Richard Tushemereirwe, onderstreepte nog eens extra dat homoseksualiteit “serious Public Health consequences” had en “should therefore not be tolerated.” 

Het definitieve rapport mocht toen niet meer helpen. Formuleringen die verder verhelderd of bijgepunt werden, kon Museveni moeiteloos terzijde schuiven, zo merkten de wetenschappers. De president had nu ook een document waarop hij zich zelfs tegen Obama kon beroepen. “Wij zijn als dekmantel benut om voldongen feiten te scheppen,” concludeerden verschillende van hen.

“We didn’t say homosexuality is an abnormality. We categorically state it is NOT an abnormality. We also report that there [may be] a biological basis for the behaviour but there is no conclusive link as of now. They left out some vital facts in our report,” zegt Paul Bangirana. ”Wat ons rapport ook gezegd had, deze wet was ondertekend.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK