Alarm over stamcellen

Nieuws | de redactie
14 april 2014 | De Vlaamse universiteiten maken zich bijzonder ongerust. De Europese Commissie heeft namelijk een burgerinitiatief ontvankelijk verklaard, dat financiering van wetenschappelijk onderzoek met embryonale stamcellen wil verbieden. Rector Rik Torfs (Leuven) noemt dit “bijzonder bedreigend.”

De verklaring van Torfs en zijn collega’s leest u hier.

Vandaag is de hoorzitting van het burgerinitiatief “One of us” voor de Europese commissie. ‘One of us” vraagt de EU een verbod uit te vaardigen en een einde te maken aan de financiering van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

Recent heeft de Europese commissie het burgerinitiatief “One of us” officieel ontvankelijk verklaard. Als de Europese commissie gehoor geeft aan het initiatief dan zet dit de Europese fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van humane embryonale stamcellen zwaar ter discussie.

Continu tekort

Stamcelonderzoek is noodzakelijk om in verschillende wetenschappelijke domeinen een doorbraak te realiseren. Medische behandeling met stamcellen biedt immers mogelijk uitzicht op een betere behandeling van nu ongeneeslijke ziekten als parkinson en diabetes. Ook in de herstelgeneeskunde kan wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryonale stamcellen voor belangrijke doorbraken zorgen.

Niet onbelangrijk, als men weet dat er in veel landen een continu tekort bestaat aan orgaandonoren. Globaal genomen kan onderzoek met deze cellen onze kennis over het menselijk lichaam vergroten waardoor in de toekomst bepaalde medische toepassingen mogelijk zouden kunnen worden.

Het verbod dat “One of us” voor heel de EU wil, is in het bijzonder bedreigend voor het onderzoek in België. Wij waren altijd al de voorloper in de reproductieve geneeskunde, ook mondiaal. Het huidige embryonale stamcelonderzoek dat hier momenteel wordt gedaan is ook wereldtop en uniek in Europa. Daarom zou een verbod vooral ons land treffen.

Bewust van gevoeligheid

De Vlaamse universiteiten zijn zich uiteraard bewust van de gevoeligheden die leven m.b.t. wetenschappelijk onderzoek dat gebruikmaakt van menselijke embryonale stamcellen. We zijn echter van mening dat een verbod op dergelijk onderzoek niet de juiste manier is om hiermee om te gaan. We wensen te benadrukken dat onderzoek met dit soort cellen aan zeer strikte wettelijke regels is gebonden en steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeurt.

Zo bepaalt de Belgische wetgeving onder meer dat onderzoek met menselijke embryo’s enkel kan gebeuren als het bijdraagt tot een betere kennis over het voorkomen en behandelen van medische aandoeningen. Als er een alternatieve onderzoeksmethode bestaat die even doeltreffend is als het gebruik van deze cellen, zullen de universiteiten onverwijld voor het alternatief kiezen. Wetenschappelijk stamcelonderzoek zal ook nooit aangewend worden voor commerciële doeleinden, noch om zwangerschappen te bekomen of met eugenetische bedoeling.

Fundament van de welvaart

Wetenschap, kennis en innovatie vormen een belangrijk fundament van de welvaart, vooruitgang en sociale samenhang in Europa. Om vooruitgang te kunnen boeken moeten wetenschappers de platgetreden paden kunnen verlaten en zich buigen over nieuwe inzichten en methodes. Vlaamse universiteiten beseffen uiteraard dat wetenschappelijke vooruitgang meer is dan het rationeel streven naar kennis en innovatie.

Wetenschappelijk onderzoek, en stamcelonderzoek in het bijzonder, gaat steeds gepaard met een reflectie over de ethische en morele aspecten. We staan als wetenschappers immers niet naast maar in en ten dienste van de samenleving.

We vragen dan ook aan de Europese commissie om in haar antwoord op het burgerinitiatief “One of us” het belang van wetenschappelijke onderzoek met menselijke embryonale stamcellen te blijven erkennen als een bijdrage aan de Europese gezondheid, welvaart, vooruitgang en sociale samenhang.

Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel en voorzitter Vlaamse Interuniversitaire Raad

Anne De Paepe, rector Universiteit Gent en voorzitter Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Luc De Schepper, rector UHasselt

Rik Torfs, rector KU Leuven

Alain Verschoren, rector UAntwerpen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK