Cultuuromslag bij blended learning

Nieuws | de redactie
23 april 2014 | “Idealiter praten we over een jaar of drie helemaal niet meer over blended learning.” Ank Boersma, onderwijsadviseur bij de Hanzehogeschool ziet langzaam een cultuuromslag ontstaan. “Het aantal docenten dat actief met digitale leermiddelen aan de slag gaat is echt groeiende.”

Afgelopen week organiseerde de Hanzehogeschool een studiemiddag Blended Learning in Groningen. Hoe maak je op een effectieve manier gebruik van virtual classrooms, Facebook en digitaal toetsen. En wat kunnen we met learning analytics. Kortom, hoe creëer je waardevol blended onderwijs?

De tijd is rijp

“De belangstelling was overweldigend,” blikt Boersma terug. “Een week voor aanvang was er zelfs sprake van een wachtlijst.” Volgens de onderwijsadviseur van de Hanze is de tijd nu echt rijp om er als docent mee aan de slag te gaan. “Je ziet dat er veel initiatieven komen vanuit de schools. De voorlopers in die schools vertelden ook in de workshops over hun ervaringen.”

Als voorbeeld noemt Boersma de presentatie van Wilfred Rubens van de Open Universiteit. “Hij sprak over flip the classroom en wat opviel was dat er toch wel wat vingers omhoog gingen van individuele docenten die daar in hun eigen les al mee bezig waren.” Nu is het zaak dat die pioniers ook hun collega’s hierin gaan bijstaan, en dat gebeurt al volop, ziet Boersma.

Een olievlek

Boersma denkt ook dat dit de manier is waarop deze ontwikkeling zich als een olievlek over de hogeschool moet gaan verspreiden. “Wij zullen vanuit de verschillende geledingen zorgen voor ondersteuning. Zo zijn er al pilots van start waar docenten onderwijskundige ondersteuning krijgen en ons facilitair bedrijf levert via Hanze Innovate ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen.”

De studiemiddag heeft in ieder geval als een vliegwiel gewerkt, merkt Boersma enkele dagen later al. “Het is heel erg gaan leven. Ook teamleiders en het management is er mee aan de slag gegaan. Als ik zie dat één van onze Deans nu al in een mail oproept om voor de zomer hier al mee te starten en hij krijgt gelijk meer dan tien positieve reacties. Dat is heel erg mooi.”

Een volgende stap is van blended learning naar echt open source leermaterialen toe gaan. “Daar wordt al wel naar gekeken,” zegt Boersma. “We zijn nu voor onszelf aan het definiëren, wat we nu echt onder ‘open source’ verstaan. Volgend studiejaar willen we daar actief mee aan de gang.” 

Krachten bundelen

Bij de opleiding verpleegkunde wachten ze daar niet op. Na de afloop van de studiereis Open Education van SURF, waar ook Hanze-voorzitter Henk Pijlman aan deelnam, hebben zes hogescholen waaronder de Hanzehogeschool de krachten gebundeld om eLearning in de opleiding te stimuleren en leermaterialen te delen met elkaar. 

Als het aan Ank Boersma ligt zijn dit soort samenwerkingen en gebruik van digitale leermiddelen binnen afzienbare tijd de normaalste zaak van de wereld. “Idealiter praten we over een jaar of drie helemaal niet meer over blended learning. Dan is het voor docenten een automatisme geworden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK