De Graaf informateur

Nieuws | de redactie
3 april 2014 | HBO-voorman Thom de Graaf bekleedt een nieuw en politiek zeer gevoelig ambt. Met zijn werk zou hij zelfs geschiedenis kunnen schrijven, in elk geval in de politieke historie van de hoofdstad. Hij kan daar bovendien zijn eigen HO-oproep aan de steden helpen waarmaken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in verschillende steden ervaren bestuurders en oud-politici gevraagd als’informateurs’ of ‘verkenners’ op te treden voor de vorming van nieuwe colleges van B&W. In Amsterdam is na de verkenner Rinnooy Kan nu een nieuwe fase ingetreden. De voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf, is door zijn partij D66 gevraagd als infomateur op te treden voor de vorming van een college met in elk geval GroenLinks als partner.

“GroenLinks en D66 delen belangrijke waarden: ruimte geven aan Amsterdammers, geen onnodige regels, investeren in onderwijs, zorg en groene groei. Beide partijen zijn niet bang voor verandering. De stad staat voor een aantal grote uitdagingen en wij denken dat een links-liberaal programma-akkoord daar de nieuwe oplossingen voor kan gaan bieden”, zegt de lokale partijleider Jan Paternotte.

Politieke as

Thom de Graaf moet in dit proces van het vormen van een ‘politieke as’ voor een Amsterdams college als D66-informateur gaan optreden. Hij moet daartoe helpen een ‘hervormingsagenda’ op te stellen. “Na het voltooien van de hervormingsagenda, waarin op hoofdlijnen de belangrijkste beleidsambities worden geschetst, gaan de partijen samen op zoek naar een derde coalitiepartner,” stelt het Amsterdamse D66, dat nu de grootste partij in de gemeenteraad is. 

Daarmee zou de Graaf de ‘kingmaker’ kunnen worden van een eerste stadsbestuur in amsterdam in vele decennia waarin de PvdA niet langer de leidende rol speelt. Sterker nog, het is allezins denkbaar, dat rond die politieke as geen wethouders uit de sociaal-democatie zullen gaan draaien. Dan zou het werk van de HBO-voorman werkelijk een historisch moment in de Amsterdamse geschiedenis inluiden.

In de op te stellen hervormingsagenda zal het belang van het onderwijs ongetwijfeld een centrale plaats krijgen, gelet op de inzet van De Graafs partij bij de raadsverkiezingen. Zelf publiceerde hij in dat verband een essay op ScienceGuide, waarin hij de nieuwe stedelijke besturen opriep zich nadrukkelijker bezig te gaan houden met de ontwikkeling en de rol van het HBO en WO in hun urbane omgeving.

De Graaf daagt steden uit

Hij wees daarbij opmerkelijk genoeg op de situatie in Amsterdam. “Interessant is vooral de wijze waarop de plaatselijke politiek zich voorstelt om de kenniseconomie een handje te helpen. De meeste grote steden in ons land hebben hoger onderwijs- en kennisinstellingen binnen hun poorten, variërend van hogescholen en universiteiten tot specifieke onderzoeksinstituten en researchlabs, vaak juist ook de combinatie van allemaal.  Neem onze hoofdstad met twee universiteiten, meerdere grote en brede hogescholen, fameuze instellingen voor hoogwaardig kunstonderwijs (conservatorium, theater, beeldende kunst) en tal van onderzoeksinstituten.”

Hij daagde de lokale politiek daarom uit. “Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van de stadsbesturen om die kenniseconomie te stimuleren, partijen bij elkaar te brengen, samen met hen een strategie voor de verdere groei en ontwikkeling te ontwerpen en de kennisintensieve bedrijvigheid te faciliteren. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben natuurlijk kun eigen verantwoordelijkheid, net als het bedrijfsleven.”

“Maar van de colleges en de partijen in de gemeenteraad mag verwacht worden dat zij actief de regie zoeken en de kennis in hun stad koesteren in plaats van verdrukken. Zorgen zij voor een goed toegankelijke campus en voor goed aansluitende bedrijfsverzamelgebouwen op ontsloten bedrijfsterreinen?”

“Maken zij zich sterk voor een lokaal expatsbeleid, voor goede studentenhuisvesting, voor een open internationaal klimaat in de stad, voor samenwerking tussen ROC’s, hogescholen en het regionale bedrijfsleven om voldoende stagemogelijkheden te creëren en voor de ondersteuning van lokaal talent met stipendia en beurzen?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK