De keuken van de haven

Nieuws | de redactie
7 april 2014 | Op de RDM Campus is het feestelijk startschot gegeven voor het Center of Expertise RDM. Bedrijven, gemeente en kennisinstellingen in de Rotterdamse haven bedenken daar volgens Paul Smits, CFO van het havenbedrijf, de recepten voor innovatie. “Deze leer-werkomgeving is eigenlijk de keuken van RDM.”

Smits wees er op dat voor succesvolle innovaties “de techniek alleen niet voldoende is. Om tot succesvolle innovatie te komen zullen we de hier aanwezige ingrediënten, bedrijven, kennisinstellingen en een faciliterende overheid moeten samenvoegen tot een succesvol recept.”

De geschiedenis teruggeven

De start van het Center of Expertise vormt daartoe een nieuwe stap. Gabriëlle Muris, directeur van de RDM Campus, schetste waar de activiteiten van de hogeschool en haar partners in de haven vandaan waren gekomen. “Als je ziet wat hier sinds 2009 is opgebouwd. Je kunt er natuurlijk veel over praten, maar hier doen we dat dan gewoon.” Dat doen heeft geresulteerd in talloze projecten met betrekking tot innovaties in het havengebied als wel het opknappen en de herontwikkeling van de Rotterdamse Heijplaat als woongebied.

“Het mooiste compliment wat ik onlangs van een bewoner kreeg was: ‘jullie hebben ons onze geschiedenis teruggegeven’,” besloot Muris. Nu is het tijd voor de volgende stap en daarin worden de kennisinspanningen, onderwijsactiviteiten en de banden met het bedrijfsleven samengevoegd in één samenwerkingsverband.

“We willen meer ‘Haven’ in ons onderwijs. Meer studenten en bedrijven op RDM en meer studenten die kiezen voor een baan in de haven. Het Center of Expertise vormt daartoe het instrumentarium,” zegt Kees Joosten, die als directeur van kenniscentra van de Hogeschool Rotterdam optreedt.

Het moet zinderen

“Een fascinerende biotoop,” noemde collegevoorzitter Ron Bormans de innovatiewerkplaats op RDM. “Je voelt je hier altijd op een prettige manier klein. Ik denk dat hoe meer je dat gaat gebruiken, hoe meer het hier gaat zinderen.” Volgens Bormans kan er nog veel meer uitgehaald worden dan nu al gebeurt. “Dat heeft ook een direct effect op de vitaliteit van de haven.”

Wat de hogeschool doet op de RDM Campus moet dan ook een ‘loket’ vormen. “Deze ruimte waar u nu zit is dat loket,” legde Bormans uit. Dat betekent geen loket waar je je kan melden, maar het grote Innovation Dock die bedrijven nadrukkelijk uitnodigt om de interactie met studenten en onderzoekers aan te gaan.

Erik Kemink, bestuurslid van CleanTech Delta, beaamt dat die interactie nog nadrukkelijker gezocht kan worden. “Dat is de grote uitdaging in de haven. We moeten de samenwerking zoeken met andere sectoren, met kennisinstellingen. Dat moet nog veel meer naar elkaar toetrekken. Als ik nu kijk naar wat voor mensen wij aannemen. Die moeten ontwerpen, bouwen, financieren. We zijn echt op zoek naar mensen die het hele spectrum beheersen.”

Gecontroleerd struikelen

Bormans stelde met nadruk hoe moeilijk die opgave is. “Onderwijs moet een beetje schuren. ‘Gecontroleerd struikelen’ noem ik het altijd. De RDM Campus biedt die ruimte. Laten we hier in die arena samen gaan kijken waar we kunnen komen.”

Geïnteresseerden hadden eerder die dag in verschillende communities of practice kunnen ervaren hoe dat samenwerken er uit kan zien. Zo daagde lector Peter Troxler de aanwezigen uit om aan de hand van een blik op het verleden een voorspelling te doen voor waar Rotterdam in 2020 als maakstad komt te staan. Een ‘ideal future’ en een ‘worst case’ werden daar door verschillende groepen geschetst. Aan het Center of Expertise RDM de taak een wezenlijke bijdrage te leveren op weg naar zo’n maakstad als Rotterdamse toekomst. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK