Europa moet kabels trekken

Nieuws | de redactie
2 april 2014 | “Laat je als ICT’er niet in het serverpark zetten! Jullie horen hogerop om strategisch mee te denken over technologische ontwikkelingen.” Prins Constantijn porde de studenten van De Haagse Hogeschool flink op in hun ambitie.

Ter ere van het 40-jarig bestaan van Business IT & Management van De Haagse Hogeschool spreekt Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn over het belang van ICT. “Ik ben hier om jullie te overtuigen van het belang van ICT en de grote rol die de EU daar in speelt, want zo evident is dat helaas niet,” zegt de Prins die chef kabinet is van EU Commissaris Digitale Agenda, Neelie Kroes. 

“Als we spreken met politici en beleidsmakers op andere terreinen merken we dat ICT gezien wordt als een sector. Het voelt nog ver van hun bed. Beleidsmakers en politici hebben niet goed in de gaten hoe ontwrichtend ICT kan zijn voor de economie en de overheid. De mens, de maatschappij en de economie worden steeds afhankelijker van technologie, daarom moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Tegelijkertijd moeten we ook de vele kwetsbaarheden van ICT aanpakken,” zegt Prins Constantijn tegen de massaal aanwezige studenten.   

“Studenten van nu hebben een voorsprong op de rest van de maatschappij, zij zijn opgegroeid in het digitale, met internet. Nu en in een latere carrière is het van groot belang om inzicht te hebben in de technologie en te begrijpen waar waarde wordt gecreëerd. De waarde van data bijvoorbeeld. Als je dat begrijpt heb je een grote voorsprong.” 

Kodak en de Belgische Spoorwegen

“Als je het niet begrijpt loop je grote risico’s. Neem bijvoorbeeld wat de CEO van Kodak overkwam. Het was een bedrijf dat op zijn hoogtepunt ruim 40.000 werknemers had, maar de overstap naar digitale fotografie compleet mistte. Terwijl Kodak failliet ging, sprongen andere kleine, nieuwe bedrijven met groot succes in de digitale fotografie. Instagram met zijn 30 werknemers is onlangs aan Facebook verkocht voor een miljard dollar.” 

Maar niet alleen Kodak miste een belangrijke technologische ontwikkeling. “Ook de telecomaanbieders hebben het internet gemist en zijn hun dominante positie kwijt. Hoe kon het dat WhatsApp zo groot werd, wat hield hen tegen om zelf zo’n dienst te starten?” 

“Het zijn niet alleen bedrijven, ook de overheid, zorgaanbieders en het onderwijs die hebben te maken met deze ontwikkelingen, deze nieuwe kansen. De overheid raakt de monopolie op data en maatschappelijke diensten kwijt. De NMBS, de Belgische spoorwegen gingen naar de rechter toen een kleine ondernemer een betere en efficiëntere routeplanner ontwikkelde met de data van de spoorwegen. Maar dat zijn wel publieke data, die iedereen ten goede zou moeten komen en bedrijven zijn er niet alleen maar om hun eigen belangen te dienen.” 

Zelfs de Gouden Gids bestaat nog

“We zeggen al lang dat televisie en kranten tot het verleden behoren, maar het duurde lang voordat diensten als Netflix hun weg naar de woonkamer vonden. Soms gaan de ontwikkelingen niet zo snel als we verwachten, zelfs de Gouden Gids bestaat nog naast Google.” 

“Doordat veel disrupties worden geïnitieerd door ICT is het van groot belang om de ICT’er niet langer in de kelder te zetten, maar op elk niveau van een organisatie, tot de boardroom aan toe. Anders bestaat een grote kans dat een bedrijf existentiële problemen krijgen, waar men zelfs aan ten onder zou kunnen gaan,” drukt de Prins de aankomende ICT’ers op het hart. 

Waar Europa achter loopt op Afrika

De Digitale Agenda van de EU en Neelie Kroes is de Europese strategie voor al het digitale. Europa heeft drie belangrijke verantwoordelijkheden in dat domein, zegt Prins Constantijn. “Ten eerste moet Europa kabels trekken. Dus zorgen voor een gezonde digitale infrastructuur waar start-ups in kunnen floreren, zodat ze niet allemaal naar Silicon Valley trekken.” 

Ook moet er in Europa meer worden samengewerkt voor het opzetten van betere opleidingen, om  er voor zorgen dat iedereen voldoende digitale vaardigheden heeft. “Het is niet zo dat iedereen een Facebook account en een robot móet hebben, maar het mag niet zo zijn dat men dankzij gebrekkige digitale vaardigheden maatschappelijk buitengesloten wordt. Ten derde moet Europa bijdragen aan meer veiligheid online. En er is nog een hoop te doen. “We lopen als Europa zelfs achter op Afrika als het gaat om het uitrollen van 4G netwerken.” 

Theorie en praktijk

“In theorie wordt deze visie vaak gedeeld, maar veel gevestigde belangen keren zich er tegen. Een goed voorbeeld is ons gevecht met telecombedrijven over roaming kosten. Nu zetten mensen dankzij de hoge kosten hun telefoon uit in het buitenland, met als gevolg dat niemand bereikbaar is en dat de telecombedrijven dan toch ook geen geld verdienen. Maar de korte termijn omzet die nog uit roaming te halen is zorgt ervoor dat ze er alles aan doen om deze ontwikkelingen tegen te houden.” 

“Natuurlijk kan de overheid niet alles doen, misschien zelfs maar vrij weinig. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf om nieuwe bedrijven te beginnen en nieuwe ideeën te bedenken. Wij kunnen het ‘internet of things’ niet ontwikkelen. We kunnen er wel voor zorgen dat de kaders in orde zijn, zodat bedrijven makkelijk kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen.” 

Bij blijven en niet laten wegzetten 

De Prins noemt de studenten “de mensen die deze ontwikkelingen zullen meemaken en zelfs voortstuwen. Of zij zijn degene die ontwikkelingen beginnen die ons leven veranderen. Maar ook jullie zullen moeten proberen bij te blijven voordat jongeren generaties nog verregaandere ideeën hebben, of dat machines jullie werk overnemen.” 

De Prins heeft nog een belangrijke carrière tip voor de aanwezige ICT-studenten. “Laat je als ICT’er niet in het serverpark zetten! Jullie horen hogerop om strategisch mee te denken over technologische ontwikkelingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK