Hakken over de sloot voor VU

Nieuws | de redactie
28 april 2014 | De opluchting bij de UvA-top zal bijna net zo groot zijn als bij de VU. Na een diepe crisis haalt de VU nog net haar instellingstoets van de NVAO. Mits men aan nadere voorwaarden zal voldoen. Een afgang is zo ternauwernood voorkomen.

De ‘tryout’ voor de ITK liep uit op een catastrofe. Het toetsende panel onder leiding van oud UU-voorzitter Jan Veldhuis had geen goed woord over voor de aanpak, mentaliteit en leiding bij de kwaliteitscultuur binnen de VU. Men greep diep in. De ITK werd snel uitgesteld, de NVAO-toetsing werd naar de toekomst doorgeschoven. De rector moest opstappen en werd door de Tilburgse vakgenoot Frank van der Duyn Schouten vervangen. De collegevoorzitter werd geen nieuwe termijn gegeven, maar ook vervangen.

Fusieplannen bijgesteld

De ITK kon echter niet te veel opgeschoven worden. De fusie – en andere integratieplannen met de UvA hingen namelijk wel af van een akkoord van de NVAO voor de kwaliteitszorg op het instellingsniveau. De VU moest daarom haar aanpak in een hoog tempo zien te verbeteren.

Ironie van de historie is nu, dat UvA en VU hun ambities rond fusie en samenwerking fors hebben moeten bijstellen. De CvB’s zien daar zelfs nu inmiddels de positieve kanten van. Intussen moest men toch versneld bij de NVAO goed voor de dag zien te komen.

Ee panel onder leiding van oud-minister en CvB-voorzitter van de Universiteit Maastricht, Jo Ritzen, moest de analyse doen en zijn conclusies voorleggen. Ritzen stond garant voor een scherpe blik en eigenzinnige analyse, die de VU geen lieverkoekjes zou bakken. De uitkomst zal de VU en partner UvA dan ook alleszins zijn meegevallen.

Enthousiast aan de slag

Het oordeel van het panel klinkt op het eerste gehoor opbeurend, maar is niettemin lastig. Eigenlijk zeggen Ritzen cum suis dat het rector Van der Duyn Schouten is gelukt na de crisis de zaak op papier en in formele zin (weer) op orde te krijgen. Maar voor een kwaliteitscultuur is dat nog niet adequaat of bevredigend. Die moet ook echt leven en in het handelen tot uitdrukking komen.

Daarom worden voorwaarden geformuleerd die voortkomen uit de analyse van het panel. Een formeel positief oordeel is daarmee verbonden met huiswerk dat de VU nog moet waarmaken om volwaardig te kunnen functioneren als ‘in control’ op haar kwaliteit. Rector Van der Duyn Schouten noemt dit “een aantal concrete voorwaarden” en meldt dat hij “met deze aanbevelingen enthousiast aan de slag [gaat], niet alleen om aan de voorwaarden van de instellingsaudit te voldoen, maar ook omdat deze goed aansluiten bij onze eigen koers.”

De rector benadrukt dan ook de positieve kant in zijn mededeling aan het personeel. “We zijn blij met het advies van de beoordelingscommissie. Het is een mooie bevestiging dat de VU zich positief ontwikkelt op het gebied van kwaliteitszorg. De commissie heeft gezien dat de VU zich niet alleen met kwalitatief goed onderwijs bewijst, maar zich ook duidelijk onderscheidt vanwege de specifieke kernwaarden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK