Nieuw plan voor KNAW-instituten

Nieuws | de redactie
8 april 2014 | De KNAW herziet de plannen voor herstructurering en vernieuwing van haar geesteswetenschappelijke instituten. Het samenwerkingsverband zal bestaan uit vijf in plaats van zes instituten. Het NIOD blijft buiten deze samenwerking en kan zo zijn eigen koers blijven varen.

Ook wordt de keuze voor huisvesting bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen heroverwogen. Het vernieuwingsprogramma wordt de komende maanden herzien door de directeuren van de vijf instituten.

Voor deze stimulering en vernieuwing van de geesteswetenschappen blijft een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.  Het KIT heeft laten weten verrast te zijn door deze beslissing juist omdat het NIOD graag in hun gebouw wilde. Hans Clevers voorzitter van de KNAW laat weten dat dit besluit is genomen na intensief overleg met OCW.

NIOD wenst eigen koers

De afgelopen tijd werd steeds duidelijker dat het NIOD zijn eigen koers wenst te varen en op zijn huidige locatie wil blijven. De vijf instituten die de samenwerking opnieuw gestalte zullen geven zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Meertens Instituut en het Netherlands Institute for Advanced Study.

De directeuren van deze instituten zetten zich aan een actualisering van het plan, in samenwerking met hun wetenschappelijke adviesraden. Kernelementen van het plan blijven: het intensiveren van de samenwerking – onderling en met universiteiten, verjonging van de wetenschappelijke staf, het aantrekken van internationaal talent, investeren in geavanceerde informatietechnologie, en gezamenlijke huisvesting in Amsterdam.

Nog door Dijkgraaf bedacht

Vorig jaar mei werd na kritiek uit de Kamer duidelijk, dat de KNAW gesteund werd door het kabinet om het NIOD ook op te nemen in het nieuwe Humanties Center. Staatssecretaris Dekker maakte dit duidelijk tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Ik begrijp de zorg heel goed over de zelfstandige positie van het NIOD. Het NIOD wordt niet opgeheven en dat geldt ook voor de wetenschappelijke autonomie.”

“Dit plan is destijds nog door Robbert Dijkgraaf bedacht en voorgelegd, juist om een impuls te bieden aan het onderzoek. De geesteswetenschappen bestrijken nu zeven instituten en hoe mooi zou het zijn om deze collecties meer bij elkaar te brengen. Daarnaast is er ook een investering mee gemoeid van €15 miljoen. Allemaal bedoeld om internationaal mee te blijven lopen.” Zo verklaarde Sander Dekker vorig jaar mei.

Overige instituten verloren vertrouwen

Afgelopen weekend hekelde Marc Chavannes in zijn column in het NRC het optreden  van de KNAW omtrent de clustering van de geesteswetenschappen.  Hans Clevers laat in een reactie op die column weten dat over deze clustering zorgvuldig is nagedacht,  ook met OCW. “Ondanks het initiële commitment ontstonden bij het NIOD bezwaren. Bezwaren waaraan het KNAW-bestuur tegemoetkwam door de plannen aan te passen. Zo leidde de uitgesproken voorkeur van het NIOD tot de keuze voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen als locatie.  Waarna weer andere bezwaren werden opgevoerd. Gaandeweg verloren de overige instituten hun vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met het NIOD.”

“Tegen deze achtergrond is, in intensief overleg met OCW, besloten om het NIOD uit het vernieuwingsprogramma te halen. De vernieuwing wordt nu gerealiseerd met de vijf  instituten die de ambitieuze doelen wel onderschrijven. De komende maanden actualiseren de directeuren van deze vijf de plannen uit 2012 en formuleren een voorstel voor besteding van het budget. Ook over de locatie moet opnieuw worden nagedacht.” Zo laat Clevers nu weten.

Onverwachte wending voor KIT

Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen is dit een onverwachte wending zo laten ze op hun website weten. “Dit nieuws is voor het KIT een onverwachte ontwikkeling; bij de start van het project heeft de KNAW ons aangegeven dat de ondernemingsraad en de instituten een positief advies over de clustering hadden gegeven.

De clustering zelf blijkt het probleem, niet het gebruik van het KIT-gebouw. De KNAW en het KIT hadden na zes maanden verkenning medio februari een overeenkomst-op- hoofdlijnen getekend, weliswaar met een ontbindingsoptie hangende finale besluitvorming.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK