Nieuw profiel voor sociaal HBO

Nieuws | de redactie
4 april 2014 | Het HBO in de sociaal agogische sector moet zich richten op drie basisprofielen. Zo kan men inspelen op “een werkveld waar grote veranderingen plaatsvinden.” Zo leiden zij “sociale professionals met een – naar aard en niveau – vernieuwd en sterker profiel” op, adviseert verkenningscommissie in ‘Meer van waarde’.

De drie basisprofielen zouden in de toekomst moeten zijn:

-integraal sociaal werk

-sociaal werk langdurige zorg

-sociaal werk in het brede jeugddomein.

Nieuwe naam voor domein

Deze profielen en opleidingen daartoe moeten voortaan onder een nieuwe duiding van dit domein moeten worden ondergebracht als ‘Hogere Sociale Studies’. Het advies ‘Meer van waarde’ vloeit voort het hoofdlijnenakkoord tussen OCW en de Vereniging Hogescholen. Hierin werd afgesproken om voor elk van de zeven hbo-sectoren het huidige opleidingsaanbod te toetsen aan de ontwikkelingen in het werkveld waarvoor de student in deze tijd wordt opgeleid.

De ‘verkenningscommissie hsao’ constateert dat het werkveld in het sociale domein drastisch aan het veranderen is. De sociale structuur van de samenleving verandert. Collectieve voorzieningen van vroeger maken plaats voor sociale structuren waar veel meer van burgers zelf wordt verwacht. Ook nemen collectieve voorzieningen  af en verschuiven door decentralisatie naar gemeenten. Deze worden daardoor genoodzaakt sociale- en zorgvoorzieningen effectiever in te zetten.

Enorme veranderingen

De commissie noemt dit enorme verschuivingen in het sociale landschap, met aanzienlijke gevolgen voor de opleidingen en hun uitstroom naar het werkveld. Zo is er een grotere nadruk op rendement van investeringen, een roep om meer integraal werken, ondersteuning van (kwetsbare) burgers in de thuissituatie en een gelijktijdige roep om specialistische kennis en generiek werken.

Deze veranderingen maken volgens de commissie een kwaliteitsslag in het sociale domein noodzakelijk. In het verlengde daarvan moet er een hernieuwd opleidingsaanbod komen dat studenten opleidt tot sociale professionals met een – naar aard en niveau – vernieuwd en sterker profiel.

Master als ‘specialist-plus’

In het advies wordt geschetst hoe de bachelor-opleidingen een gemeenschappelijk gedeelte zouden moeten bevatten met de focus op kennis in een stevig fundament op basis van sociale wetenschappen en focus op een professionele houding. Daarbij moet de student zich in de bachelor-opleiding specialiseren in één van de drie basisprofielen.

In een masterfase kan men zich dan nog verder ontwikkelen tot een ‘specialist-plus’, waarbij weer meer generalistisch gekeken kan worden. De hogescholen moeten daarbij zelf bepalen op welke wijze zij precies hun opleidingsaanbod  in bachelor en master verder vormgeven, op basis van de drie basisprofielen.

Accent op doorgaande professionalisering

De nieuw ingevulde opleidingen ‘hogere sociale studies’ moeten daarbij hun focus niet primair moeten richten op het opleiden van meer studenten dan de ruim 50.000 studenten, die nu in het HSAO opgeleid worden. Vanwege de bezuinigingen zal de werkgelegenheid op de middellange termijn voor sociaal werkenden eerder dalen dan stijgen, denkt de commissie.

Zij wijst niettemin op het grote belang van een goed aanbod aan deeltijdopleidingen, eveneens gestoeld op de nieuwe basisprofielen. Op grond daarvan kunnen ook de huidige werkenden op MBO en HBO niveau zich verder professionaliseren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK