Nieuw Twents technologiecentrum

Nieuws | de redactie
7 april 2014 | “Het is geweldig dat UT-alumnus Gerard Sanderink investeert in de regionale ontwikkeling.”UTwente-voorman Victor van der Chijs verwelkomt de plannen voor een groot technologiecentrum waar bedrijven met hun specifieke onderzoeksvragen terecht kunnen.

Het Sanderink Technology Centre zal ruimte bieden aan de ontwikkeling van innovatieve duurzame technieken op het gebied van aandrijfsystemen voor treinen en auto’s, sensortechnologie, beheer en bestuur op afstand en datamanagement. Dit zijn de onderzoeksgebieden waar Sanderik Investments, de grote investeringsmaatschappij van Gerard Sanderink, zich in specialiseert.

volwaardige Twentse industrie

Het nieuwe technologiecentrum moet op termijn werkgelegenheid bieden aan honderden werknemers en tegelijkertijd een grote bron van afstudeer- en stagemogelijkheden worden voor studenten van de UTwente en Saxion.

“In Twente kun je putten uit een groot reservoir van goede studenten en ondernemers. Ik gun mijn regio een goede economische positie voor de toekomst. Met het technologiecentrum wil ik hieraan een bijdrage leveren en ervoor zorgen dat in Twente weer een volwaardige industrie komt,” stelt Gerard Sanderink.

Ook voor andere bedrijven

De eerste medewerkers van het nieuwe centrum zullen komen uit de bedrijven die onder de vlag van Sanderink Investments opereren (IT-bedrijf Centric, infrabedrijf Strukton en ingenieursbureau Antean Group). Op termijn is het de bedoeling dat ook andere Nederlandse bedrijven met hun onderzoeksvragen bij het technologiecentrum terecht kunnen.

Sanderink, zelf een alumnus van de Universiteit Twente wil met de start van het centrum een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio. “Het oprichten van het technologiecentrum heeft de bedoeling de werkgelegenheid in Twente te verbeteren, op alle niveaus, van universitair tot laaggeschoold, want daar is behoefte aan”. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK