OECD kritisch over topsectoren

Nieuws | de redactie
29 april 2014 | De OECD constateert dat Nederland bij de wereldtop van kennislanden behoort. Maar over het topsectorenbeleid is men behoorlijk kritisch. Er moet niet alleen geïnvesteerd worden in het bestaande, maar juist ook meer aandacht komen voor kleinschalige innovatie. Het HBO verdient daarbij meer steun.

De OECD is van mening dat Nederland behoort tot de wereldtop van onderzoekuniversiteiten en technologische mogelijkheden voor bedrijven. Nederland is één van de meest ontwikkelde kenniseconomieën van Europa. De nieuwste review van het innovatiebeleid van ons land stelt wel vast dat Nederland meer moet doen om kleinschalige innovatie meer te betrekken bij het topsectorenbeleid.

Dit beleid is nu nog teveel gefocust op het versterken van Nederlandse bedrijven die toch al sterk staan. De review doet dan ook de suggestie om private R&D projecten beter te laten samenwerken met onderzoeksinstituten en hierin te investeren door meer dan alleen fiscale instrumenten.

Stedelijke vernieuwing

Ook constateert de OECD dat er een nationaal beleid moet komen om stedelijke vernieuwing te verstevigen. “It suggests providing a longer timeframe for the current decentralisation and territorial reforms to allow local staff to adjust and for greater involvement by citizens.” Ook hier moet het topsectorenbeleid meer op in weten te spelen. Het zou beter kunnen aansluiten op regionale Europese clusters die meer lokale innovatie moeten stimuleren.

De OECD constateert ook dat hogescholen relatief weinig onderzoek doen en dat primair praktijkgericht. Hogescholen spelen niettemin een belangrijke rol bij de versterking van innovatie vaardigheden en  hebben bovendien sterke verbindingen met het bedrijfsleven.

Men beveelt ons land daarom aan om het onderzoek aan hogescholen te verstevigen. Zo kan men bruggen slaan tussen bedrijven met weinig of geen innovatie en de wereldtop van Nederlandse kennisinstellingen. Dat houdt in dat de overheid meer moet gaan investeren in het HBO-onderzoek. Op die manier kan de verbinding verstevigd worden tussen deze opkomende onderzoektaak en de ontwikkeling van de curricula van hogescholen.

Wereldklasse steunen

De prestaties van het WO noemt de OECD van wereldklasse en men benadrukt, dat de overheid hier blijvend in moeten willen investeren. Dat gaat niet vanzelf, want men stelt zonder omhalen vast dat “publieke budgetten voor onderzoeksinstellingen de afgelopen decennium stabiel zijn gebleven. De aankomende jaren zullen deze afnemen en steeds meer geïnvesteerd worden in de topsectoren. Universiteiten  moeten in toenemende mate onderzoeksgeld binnenhalen via competitie en gaan zich steeds meer toeleggen op onderzoek, dat voorheen door publieke onderzoeksinstellingen werd gedaan.”

Men ziet hier beslist risico’s bij. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben een basisfinanciering nodig om een gezonde kennisbasis te behouden en zo hun primaire rol bij het doen van onderzoek te kunnen blijven spelen. “De overheid moet dan wel een goede balans vinden en niet teveel te bezuinigen op basisfinanciering van het onderzoek.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK