Onderzoek dicht op het onderwijs

Nieuws | de redactie
10 april 2014 | “Ik heb heel veel waardering voor de moeilijke opdracht die jullie hebben.” Inholland-bestuurder Huug de Deugd snapt op de Dag van het Onderzoek de moeilijke positie van lectoren en onderzoekers nu onderzoek onder druk staat. “Laten we samen laten zien wat we allemaal al doen.”

De Deugd erkent aan de start van de dag voor onderzoekers van Inholland in Den Haag dat hij zijn medewerkers geen gemakkelijke taak heeft meegegeven. “We zijn ambitieus, en ik snap dat het moeilijk is om dat goed te blijven doen nu onderzoek onder druk wordt gezet. De kwaliteit moet omhoog, maar dat moet met minder geld.”

Leren van elkaars best practices

Op de Dag van het Onderzoek hoopt De Deugd dan ook dat onderzoekers elkaar nadrukkelijk opzoeken en zo leren van elkaars best practices. Eén van die lectoren is Joke Hermes die zich als geen ander bewust is van de complexe taak van onderzoekers in het HBO. “Ik heb het nooit anders dan heel hectisch beleefd. Maar dat maakt het ook heel leuk.”

Eén van de uitdagingen die Hermes ziet, betreft het verschil in benadering van onderzoek en onderwijs. “Het onderwijs gedijt bij een bepaalde mate van protocol en vastigheid, maar onderzoek vereist nieuwsgierigheid, het aan de tralies rammelen. Dat zijn twee verschillende logica’s en dat zorgt voor een lastige situatie.”

Het maakt het dus lastig om in cijfers vast te stellen hoe het er voor staat met het onderzoek bij de verschillende kenniskringen op hogescholen, ziet Hermes. “Ik denk dat het juist langs de persoonlijke lijnen ontzettend veel kan opleveren.” Ook De Deugd beaamt dat. “Natuurlijk proberen we meetinstrumenten te hebben om op te halen hoe het er voor staat, maar we moeten niet vergeten om echt het gesprek te voeren.”

Ook managers in kenniskringen

Hermes heeft daarbij nog een belangrijke tip om het onderzoek ook echt impact te laten hebben. “Wat mij betreft zouden niet alleen onderzoekers in kenniskringen moeten zitten. Ik denk dat het heel goed zou zijn als ook de bovenlaag van managers actief participeert. Het onderzoek zou daar echt bij gedijen.”

Inholland wil, ondanks de beperkte middelen, onderzoek doen dat directe impact heeft op de onderwijspraktijk en heeft daarom besloten ook dicht op de onderwijslijnen te blijven, zo blijkt uit de workshops op de onderzoeksdag. Zac Woolfitt en Richard Kragten doen vanuit het lectoraat eLearning onderzoek naar hoe nieuwe vormen van lesgeven in het onderwijs ingebracht kunnen worden.

“We kijken naar de didactische inbedding van weblectures in het onderwijs. We zien hele hoge waardering hiervoor,” zegt Kragten die daarbij aangeeft dat door studenten te verplichten weblectures samen te vatten en met elkaar te bespreken, in de lessen meer betekenisvolle interacties ontstaan en een beter begrip van de behandelde stof.

Leren van onderzoek 

Op deze manier kan onderzoek in de hogeschool direct een bijdrage leveren aan de curriculumverbetering in het onderwijs. Ook Joke Hermens ziet die positieve ontwikkeling bij Inholland in gang komen. “Het werk is leuker en meer belonend geworden, ik heb ook veel meer contact met collega-docenten. En met de studenten, die nu beter leren wat er allemaal bij onderzoek komt kijken.”

De Dag van het Onderzoek bij Inholland was ook de gelegenheid tot de presentatie van de bundel ‘Praktijkgericht onderzoek verbindt’, waarin de beste onderzoekprojecten van de hogeschool in 2013 zijn gebundeld. Huug de Deugd ontving het eerste exemplaar en hoopt dat het daar niet bij blijft. “Laten we er een traditie van maken jaarlijks ons beste onderzoek op deze manier te bundelen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK