Pijnlijk lot Duitse minister

Nieuws | de redactie
14 april 2014 | Omdat zij haar doctor-titel kwijt raakte wegens plagiaat, moet oud-minister Schavan haar ere-professoraat in Berlijn nu neerleggen. Daarmee nog niet genoeg met de vernederingen voor de veel geprezen onderwijs- en onderzoekbewindsvrouw. Ook haar nieuwe baan ligt onder vuur.

Annette Schavan besloot onlangs niet langer juridisch te strijden tegen het ontnemen van haar doctoraat. Zij was als minister in het kabinet van Angela Merkel afgetreden om de ruimte te hebben voor zo’n procedure, zonder daarmee een belasting te zijn voor haar ministerie en haar politieke reputatie. Na de eerste juridische schermutselingen heeft zij besloten van een verder hoger beroep af te zien.

Benoeming in Rome

De gevolgen hiervan blijven pijnlijk. Want met het verlies van haar titel moet Schavan nu van meer eretekens afzien, die zij juist vanwege haar grote betekenis voor wetenschap en onderwijs had ontvangen. Zo schreef zij een brief aan de FU in Berlijn met het verzoek om “Entpflichtung” van haar positie als ere-professor in het vak ‘katholieke theologie’. Die leerstoel was haar in 2008 geschonken als teken van waardering voor haar werk, met verwijzing naar haar promotie in 1980 over een levensbeschouwelijk en filosofisch thema.

Formeel vroeg Schavan hierom vanwege haar benoeming als de nieuwe ambassadeur van Duitsland bij het Vaticaan, maar alom werd begrepen, dat dit motief voor het terugtrekken uit juist zo’n leerstoel weinig zinvol of geloofwaardig zou zijn. En ook daarmee is de kous nog niet af.

Graadloze ambassadeur?

De benoeming in Rome zou nu ook last hebben van het verlies van de Dr. Titel, zo meldt Der Spiegel. Als ambassadeur zou de oud-minister in een hoge rang in de buitenlandse dienst worden benoemd en voor die graden is ‘ein abgeschlossenes Hochschulstudium’ voorwaarde. Omdat Schavan haar dissertatie als een zogeheten ‘Direktpromotion’ had geschreven, geldt zij na het vervallen van haar titel als uitvaller uit de HO-studie en niet als gediplomeerd academicus.

Zou het kabinet haar niettemin bij de Heilige Stoel  benoemen, schenden Merkel c.s. de ambtelijke voorschriften. Schavan zou daarmee de eerste ambassadeur zonder HO-diploma zijn, heet het binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK