Stijgend aantal ‘wisselaars’ in HBO

Nieuws | de redactie
7 april 2014 | In het studiejaar 2012-2013 zijn een kleine 20.000 eerstejaars hbo-studenten van studie gewisseld. Het gaat om bijna 23% van de studenten die opnieuw startte met een andere of dezelfde opleiding. Vooral studenten afkomstig van het MBO vallen vaak uit in de Pabo, zo blijkt uit de nieuwste cijfers.

In tien jaar tijd is hiermee het aantal ‘wisselaars’ in het eerste studiejaar gestegen van 16,8% naar 22,7%. In tegenstelling tot het stijgend aantal ‘wisselaars’, daalde in 2012-2013 het percentage ‘uitvallers’ onder de eerstejaars licht ten opzichte van een studiejaar eerder: van 16,1% naar 14,7%, wat overigens nog altijd neerkomt op bijna 13.000 ‘uitvallers’.  “Deze getallen laten eens te meer het belang van een gedegen studiekeuze vooraf zien”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Uit de gepresenteerde jaarlijkse cijfers rond studiewisseling en studiesucces in het HBO blijkt dat in het studiejaar 2012-2013 studenten met een havo-achtergrond het vaakst wisselden. Ruim 28 % van deze groep wisselde van studie. Van de studenten met een mbo-achtergrond veranderde ruim 20% van studie. Onder de vwo’ers was dat percentage bijna 15%.

Uitval licht gedaald

De uitval onder de eerstejaars is over de gehele linie licht gedaald. In lijn met het beeld van de afgelopen 10 jaar vielen ook in 2012-2013 studenten met een mbo-achtergrond in het eerste jaar het vaakst uit. In het studiejaar 2012-2013 bedroeg de uitval onder deze groep 21,5%. Onder studenten met een havo- of vwo achtergrond waren de uitvalpercentages beduidend lager: 11,6 en 5,2%.

Volgens Thom de Graaf: “Is het van groot belang dat er voldoende tijd is om een studiekeuze te maken. Vandaar ook dat studenten zich vanaf dit jaar voor 1 mei moeten aanmelden. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck die hen moet helpen en voldoende tijd moet geven om een gedegen afweging te maken welke studie wel of niet bij hen past.”

Pabo blijft zorgenkind

Bij de pabo, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, zijn de percentages ‘wisselaars’ en ‘uitvallers’ ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het eerste jaar nog iets hoger. Ruim 23 % van de pabo-studenten wisselt na het eerste jaar en nog eens ruim 15% valt af. Evenals eerdere jaren is er een groot verschil in uitval tussen pabo-studenten met een havo- of vwo achtergrond enerzijds en mbo-studenten anderzijds.

Onder havo- en vwo-studenten is de uitval 10,8% en 6,5%. Onder pabo-studenten, afkomstig uit het mbo, is dat 24,5%, zo benadrukt de Vereniging Hogescholen. Dit laatste percentage opgeteld bij het percentage ‘wisselaars mbo’ 22,7% laat zien dat ruim 47% het eerste jaar niet haalt. Het gaat dan om bijna 800 van de ruim 1600 gestarte mbo-studenten. Belangrijkste oorzaak voor dit grote percentage is het niet halen van de verplichte reken- en/of taaltoets in het eerste jaar.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK