Studenten prijzen Tilburg

Nieuws | de redactie
22 april 2014 | De 'Toffe Peer Award' is een nieuw ereteken en gaat naar de Universiteit Tilburg. De LSVb reikt deze uit aan de instelling die het meest constructief weet om te gaan met de medezeggenschap. Maar voor wie is de 'Rotte Appel Award''?

Vanuit de achterban van de WO en HBO medezeggenschap-federaties binnen de studentenbond – het LOF en SOM – kwamen verschillende signalen binnen die aanleiding waren voor onderzoek naar de feitelijke stand van het intern overleg en de zeden en gebruiken daarbij in het hoger onderwijs. In dat onderzoek stonden zeven thema’s centraal: ondersteuning, gelijkwaardigheid, informeren, kritische houding stimuleren, invloed, ongevraagd advies en de toegankelijkheid van de Raad van Toezicht. 

De enquete is in totaal door 43 raden en opleidingscommissies ingevuld van zeven verschillende hogescholen (ArtEZ, Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein) en vijf verschillende universiteiten (Tilburg University, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen).

Moreel kompas

Aan de hand van de uitkomsten konden de studentenfracties best practices en tegenvallende omstandigheden binnen hogescholen en universiteiten identificeren. Het bleek niet overal alert en opbouwend te verlopen Zo geven sommige medezeggenschapsraden aan dat ze bijna nooit vergaderstukken krijgen van het bestuur en soms pas tijdens de vergadering. De meerderheid van de betrokkenen heeft het idee geen invloed uit te kunnen oefenen op onderwijsinhoudelijke keuzes.

“We kregen het idee dat het morele kompas bij bestuurders ontbreekt en dat studenteninspraak niet meer serieus wordt genomen,” zegt LSVb-voorzitter Jorien Janssen over het geheel van de uitkomsten. Dat is echter niet overal usance. Daarom is de Toffe Peer Award ingesteld voor die instelling die een voorbeeld genoemd mag worden van ‘hoe het ook kan’.

Peer en Appel

Dat is in 2014 de Universiteit Tilburg. Zij haalde 122 van de 155 te behalen punten. De centrale raad van deze instelling heeft de ervaring, dat het bestuur “open staat voor advies, en wanneer zij niet akkoord gaan met een voorstel legt het bestuur later een aangepast plan voor.” Daarnaast krijgen de medezeggenschappers een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor de tijd die zij in hun werk stoppen, naast print-, kopieer-, koffie- en thee faciliteiten, digitale hulpmiddelen en een eigen werkplek. Zo kunnen zij op professionele wijze hun werk verrichten.

Minst hoge score – en daar mee ‘Rotte Appel Award winnaar – ging naar de Hogeschool Leiden. Deze kwam tot 44 punten, terwijl de HBO-collega’s van Van Hall Larenstein daar nauwelijks voor onderdeden met 47 punten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK