Academische mediator gezocht?

Nieuws | de redactie
21 mei 2014 | De perikelen rond de vorming van een college van B&W in Amsterdam leiden tot grote creativiteit bij het zoeken naar wijze mensen om D66 en andere fracties tot een oplossing te brengen. Zo heeft men een toonaangevende geleerde aangezocht om er uit te komen.

D66-aanvoerder Jan Paternotte heeft een poging gedaan om na de mislukte formatiepogingen van Rinnooy Kan, De Graaf en Van der Lee een heel andere route te varen. Mede namens zijn collega-fractievoorzitters benaderde hij oud-KNAW President Frits van Oostrom. De gedachte leefde, dat met een onafhankelijke geest als mediator het mogelijk zou moeten zijn tot een doorbraak te komen. De mediëvist werd echter wel met een deadline geconfronteerd die met zo’n bewerkelijke opdracht moeilijk te combineren zou zijn. In een weekend moest hij tot een voorstel met draagvlak zien te komen.

Op deze basis kon het niet veel worden en dus schakelden de Amsterdamse politici over op een meer gebruikelijke variant met twee zwaargewichten van buiten, uit twee partijen die voor een beoogde coalitie onmisbaar leken, de SP en D66. Ook dit lijkt de impasse na het veelbelovende ‘hervormingsakkoord’ van D66 en GroenLinks bij de start niet te hebben mogen openbreken.

Wereld in woorden

Het verzoek aan Van Oostrom is minder merkwaardig dan op het eerste gezicht wellicht zou lijken. Ook de Middeleeuwen kunnen grootstedelijke bestuurders in het nauw een hoop leren. Van Oostroms meest recente werk over de Nederlandse letterkunde in die tijd, ‘Wereld in Woorden’, laat dat verrassend zien.

Het bevat een prachtig portret van het Binnenhof en de politieke intriges aldaar ten tijde van het Beierse Huis, dat het Holland van de 14e eeuw bestierde. Daar waren toen allerlei geleerde en literair begaafde lieden in verwikkeld. Hun namen en personages komen bovendien verrassend bekend voor: ‘Ysebrant van de Honden’ (Sybrand Buma?), ‘Dirc van Delft’ (TU Delft alumnus Diederik Samsom?) en de Donneriaanse familie van machtige raadgevers en machtsdieren ‘Potter’. Amsterdam was toentertijd nog niet veel zaaks vergeleken met Brussel en Den Haag, ook dat wellicht een les in relativering voor het stadsbestuur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK