Bedrijven vrezen leenstelsel

Nieuws | de redactie
13 mei 2014 | De FME roept politiek Den Haag op bètastudenten financieel niet te benadelen met de invoering van een sociaal leenstelsel. “Het is zorgwekkend als studenten voortijdig hun studie afbreken. Zo laten we talent lopen waarin al veel is geïnvesteerd,” schrijft Ineke Dezentjé aan Bram van Ojik van GroenLinks.

Sinds het begin van de discussie over het leenstelsel dit nieuwe stelsel maakt de FME zich zorgen over de impact daarvan op bètatechnische studies. Onderzoek van ASML onder 800 bachelor studenten in technisch relevante studierichtingen wees recent uit dat een derde van hen, bij invoering van het sociaal leenstelsel, overweegt na het behalen van het bachelordiploma te stoppen.

“De focus op innovatie is uitermate belangrijk. Ik snap best de financiële beperkingen, maar je kunt stellen dat het leenstelsel niet zo’n goed idee is,” zei ASML-ceo Peter Wennink. “We moeten het aanwezige talent in dit land zo goed mogelijk benutten. En dat betekent dat we hindernissen weg moeten nemen, om bij te dragen aan de groei van de samenleving en innovatie.”    

Talent laten lopen

“Het is zorgwekkend als studenten voortijdig hun studie afbreken. Zo laten we talent lopen waarin al veel is geïnvesteerd,” schrijft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming nu in een brief aan alle Tweede-Kamerfractievoorzitters. Zij onderschrijft wel de insteek van een sociaal leenstelsel om jongeren te stimuleren te kiezen voor een studie met een goed perspectief op werk, maar vreest dat de bètatechnici het gelag zullen betalen..

Omdat studenten bètatechniek een tweejarige master volgen, vreest zij dat zulke studenten door hun tweejarige master financieel worden benadeeld ten opzichte van studenten in andere studierichtingen. De technologische industrie heeft daarom zorgen over de contraproductieve effecten die van een sociaal leenstelsel op de deelname aan tweejarige masteropleidingen in de bètatechniek uitgaan.

Stimulerend beleid

“Zoals afgesproken in het Techniekpact investeert de industrie in technische masteropleidingen door in toenemende mate beurzen aan technische talenten te verstrekken. Van de overheid verwachten wij ook een stimulerend beleid om de tweejarige masterfase voor bètatechniek aantrekkelijk te houden.”

De FME bepleit daarom nu dat studenten bètatechniek bij invoering van het sociaal leenstelsel niet twee maar slechts één jaar hoeven te lenen tijdens hun masterfase. Het andere jaar zouden zij de basisbeurs als gift dus moeten kunnen behouden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK