De belofte van Big Data

Nieuws | de redactie
15 mei 2014 | Big Data heeft nu al grote impact. SURFsara-directeur Anwar Osseyran verkende samen met Willem Vermeend de belangrijkste implicaties voor MKB en samenleving. “Big Data heeft zich ontwikkeld van een enorm probleem aan het begin van de eeuw tot een belangrijke zakelijke kans nu ruim tien jaar later.”

In een nieuwe publicatie ‘De Revolutie van Big Data’ willen Osseyran en Vermeend ondernemers in het MKB en werknemers in de publieke sector handvatten bieden om te gaan met mogelijkheden die Big Data biedt. De zakelijke kansen zorgen er voor dat “ondernemers die pro-actief op de ontwikkelingen weten in te spelen, behoren tot de winnaars van morgen.”

Dat betekent wel dat nieuwe technologische ontwikkelingen hoog op alle beleidsagenda’s moeten staan de komende jaren.  “Big Data heeft zich ontwikkeld van een enorm probleem aan het begin van de eeuw tot een belangrijke zakelijke kans nu ruim tien jaar later.”

Elke twee jaar een verdubbeling

De hoeveelheid digitale data is de afgelopen jaren enorm toegenomen. “Het digitale universum verdubbelt elke twee jaar en bereikt in 2020 een omvang van 40 Zettabyte. Ondanks de Big Data-hype werd in 2012 van alle gegevens nog niet 1% geanalyseerd.” Juist in het analyseren van de gegevens liggen kansen. “De echte potentie ligt besloten in aggregatie, analyse van de collectieve betekenis en multidisciplinaire interpretatie van de informatie.”

Juist door informatie en software integraal deel te laten uitmaken van hun activiteit kunnen wetenschappers hun experimenten “reproduceren, nieuwe analyses verrichten of verdergaan waar anderen zijn gestopt.” Omdat er op dit moment door wetenschap en bedrijfsleven al nauw wordt samengewerkt, moet juist op dit snijvlak de vooruitgang geboekt worden.

De schrijvers geven voorbeelden in het onderzoek in de medische wereld en het milieuonderzoek om te illustreren in hoeverre wetenschappelijke doorbraken in “toenemende mate mogelijk worden gemaakt door uitbreiding van reken- en analysemogelijkheden waarmee onderzoekers beter in staat zijn zeer grote gegevensverzamelingen te verwerken en te besturen en wetenschap te bedrijven op basis van gegevens in plaats van hypothesen.”

Draagvlak en transparantie

Die ontwikkeling biedt mogelijkheden, voor zowel overheden als het bedrijfsleven. Osseyran en Vermeend waarschuwen er wel voor dat “voor voldoende draagvlak onder burgers en klanten naast transparantie ook bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd zal moeten zijn.”

Volgens de schrijvers zullen bedrijven dan wel zelf specialisten in dienst moeten nemen, dan wel extern hulp in moeten schakelen om de mogelijkheden van Big Data op een goede manier in het bedrijf te benutten. “Het is zaak een groot aantal applicaties te ontwikkelen om de belofte van Big Data in te lossen. Ons leven zal er dan snel anders uit komen te zien; er ontstaat een geheel nieuwe manier van wetenschap bedrijven en zaken doen.”

Osseyran en Vermeend stellen dat mits goede vaardigheden aanwezig zijn en er op een doordachte manier omgegaan wordt met de juridische implicaties die Big Data met zich meebrengen, er grote kansen in het MKB liggen. “Beloften van Big Data zijn innovatie, groei en blijvende duurzaamheid. Risico’s zijn inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, eigendomsrechten, gegevensintensiteit of persoonlijke vrijheid. “

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK