Excellentie vergt veelzijdigheid

Nieuws | de redactie
26 mei 2014 | Wat betekent excellentie in het HBO en waarin onderscheidt die zich, blijkens een nieuwe analyse? Aansluiting op de beroepspraktijk, onderzoekende houding, innovatie en multidisciplinariteit staan centraal. Op 20 juni, Dag van de Excellentie, wordt dit met u verder uitgediept.

Het Sirius-programma legt in een verdiepende rapportage de verschillende activiteiten en aanpak van hogescholen naast elkaar. Daaruit blijkt dat, hun honoursonderwijs gericht is op “studenten die over grenzen heen kijken en zich zowel disciplinair als multidisciplinair ontwikkelen.”

Deze studenten “kunnen omgaan met grenzen van vakken en internationale grenzen, met opleidingen, beroepen en verschillen in culturen. Ze zijn gemotiveerd, zelfstandig, effectief, deskundig en onderzoekend in hun vakgebied en respecteren de inbreng van andere vakgebieden.”

Op de ‘Dag van de Excellentie, vrijdag 20 juni a.s., zal met nadruk gekeken worden hoe deze benadering van ‘heel de onderwijsketen’ verder ingevuld en concreet verwezenlijkt kan worden. Hierover zullen onder meer prof. Annemieke Roobeek, Tanja Jadnanansing, prof. en lector Joris Voorhoeve en minister Jet Bussemaker hun inbreng leveren. En u graag ook! Meer info over het programma vindt u hier.

Meldt u aan op excellentie@scienceguide.nl .


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK