HBO wil flexibeler deeltijdonderwijs

Nieuws | de redactie
12 mei 2014 | Hogescholen gaan inzetten op deeltijdonderwijs dat beter is aangesloten op de wensen van werkende en werkzoekende volwassen. Dit zal de Vereniging Hogescholen op 14 mei in de Tweede Kamer aankondigen. Zij borduurt zo verder op de bevindingen van de commissie Rinnooy Kan.

De commissie Rinnooy Kan constateerde onlangs in het rapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ dat het aantal deeltijdstudenten nog altijd daalt. “Dit terwijl het overheidsbeleid is gericht op ‘leven lang leren’ (o.a. via deeltijdonderwijs) om zodoende de kennis van werkenden op peil te brengen of te houden. Om het tij te keren moet volgens Rinnooy Kan het deeltijdonderwijs ‘vraaggerichter’ worden waardoor het aantrekkelijker wordt voor grotere groepen studenten.”

Beperkingen wegnemen

De Vereniging Hogescholen kondigt nu aan die handschoen te willen oppakken. “Hiervoor wil het hoger beroepsonderwijs zo spoedig mogelijk starten met (het voorbereiden van) experimenten die beter aansluiten bij de wensen van de toekomstige deeltijdstudenten. De flexibiliteit heeft met name betrekking op de instroom, de af te leggen leerweg, het studietempo en de plaats waar de deeltijdopleiding gevolgd kan worden.”

Het HBO in Nederland onderschrijft unaniem het belang van een hoogwaardig aanbod van flexibel deeltijdonderwijs. Die visie is in lijn met het rapport-Rinnooy Kan. “Om het tij te keren moet volgens Rinnooy Kan het deeltijdonderwijs ‘vraaggerichter’ worden waardoor het aantrekkelijker wordt voor grotere groepen studenten. Voorwaarde is volgens Rinnooy Kan wel dat een aantal belemmeringen in wet- en regelgeving worden opgeheven.”

Niet alles op één locatie

Om ‘vraaggerichter’ deeltijdonderwijs aan te kunnen bieden, willen hogescholen experimenteren met modulair deeltijdonderwijs. “Daarbij wordt de deeltijdopleiding opgesplitst in verschillende modules die in eigen tempo gevolgd kunnen worden. Nu mag dat nog niet. Wel moet de optelsom van de modules leiden tot een diploma. Het deeltijdonderwijs moet daarnaast zowel online als op locatie (contactonderwijs) gevolgd kunnen worden.”

Het HBO wil tevens dat het mogelijk wordt op verschillende locaties aan te bieden. “Nu nog mag een hogeschool onderwijs alleen in de eigen vestigingsplaats aanbieden. Ook willen hogescholen dat je behaalde studiepunten van de ene naar de nadere hogeschool moet kunnen meenemen.”

De Vereniging Hogescholen laat weten grote voordelen te zien in experimenten bij hogescholen. “Het voltijd- en deeltijdonderwijs binnen één hogeschool versterken elkaar. Denk onder andere aan de uitwisseling van docenten tussen voltijd en deeltijd, aan de praktijkervaring van deeltijdstudenten die weer ten goede komt aan het voltijdonderwijs en aan de nauwe relatie van hogescholen met de regio in het kader van praktijkgericht onderzoek waar ook het deeltijdonderwijs van profiteert.”

Om de tafel met Bussemaker

De visie van de Vereniging Hogescholen zal aanstaande woensdag ook kenbaar gemaakt worden tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van het deeltijdonderwijs in Nederland. Voordat hogescholen daadwerkelijk van start gaan met de experimenten, willen ze namelijk eerst overleg met minister Bussemaker van Onderwijs over de randvoorwaarden.

Die randvoorwaarden betreffen onder meer “het voorgestelde systeem van vraagfinanciering in de vorm van vouchers waarbij hogescholen tegelijk afzien van de reguliere aanbodbekostiging. De Vereniging Hogescholen vindt dat dit systeem nog onvoldoende concreet is uitgewerkt en nog met veel onzekerheden (over de effecten) en financiële risico’s is omgeven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK