Het onderbewustzijn gemeten

Nieuws | de redactie
16 mei 2014 | Het is dé vraag voor iedereen die producten of media ontwikkelt: ‘Hoe ervaart de gebruiker dit?’. Leonid Ivonin (TU Eindhoven) ontdekte hoe bepaalde fysiologische waarden gekoppeld zijn aan bepaalde emoties. Hij legt een basis voor het grip krijgen op het onderbewustzijn.

Ivonin die deze week cum laude promoveerde op zijn proefschrift  ‘Digitizing Archetypal Human Experience Through Physiological Signals’ bij de vakgroep Designed Intelligence van de faculteit Industrial Design van de TUe deed onderzoek naar een manier om iets te zeggen over de onbewuste ervaringen en percepties van personen. Hij baseerde zich daarbij op het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung die een onderscheid maakt tussen een persoonlijk en een collectief onderbewustzijn.

Het persoonlijke onderbewustzijn omvat de gevoelens, herinneringen, kennis en gedachten die iemand niet bewust ervaart. Het collectieve onderbewustzijn is een verzameling aangeboren denkpatronen. Men spreekt van zogeheten archetypen: universele ervaringen of gedragingen die leiden tot herkenbaar gedrag.

Grip op onderbewustzijn

Ivonin legde zijn proefpersonen afbeeldingen, geluiden en video’s voor die aan bepaalde emoties of archetypen zijn toe te schrijven. Ondertussen verzamelde hij fysiologische data van de proefpersonen, zoals hartritme, ademhaling of huidtemperatuur.

De promovendus ontdekte hierin een relatie tussen bepaalde fysiologische waarden en het beleven van een bewuste of onbewuste (aan archetypen gekoppelde) ervaring. Hij legde dit vast in een voor toekomstig onderzoek zeer bruikbare tool, waarmee hij een stevige basis legde voor het grip krijgen op het onderbewustzijn aan de hand van meetbare data. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK