Inholland zoekt boegbeeld

Nieuws | de redactie
28 mei 2014 | De grote hogeschool in de Randstad heeft naar buiten gebracht wie zij zou willen zien als opvolger van Doekle Terpstra. Men zoekt een “servant leader” met “visie op het (hoger) onderwijs en op de plek die Hogeschool Inholland daarin zou moeten behouden dan wel verwerven.”

Na zeer woelige jaren en een krachtig begonnen herstel komt er een nieuw tijdperk voor Inholland. De opvolger van Doekle Terpstra zal die nieuwe fase moeten gaan vormgeven. Wie wordt dat? De uitvoerige beschrijving van de functie en de context waarin de nieuwe collegevoorzitter mag gaan werken is erg interessant.

Dat geldt zeker de functie-eisen, zoals deze door het headhuntbureau en de hogeschool zijn geformuleerd, alsmede de beschrijving van de organisatie waarin de opvolger van Terpstra leiding zal gaan geven. Men wil een “boegbeeld”, iemand die in staat is “om op een geloofwaardige wijze en met flair en trots de boegbeeldfunctie te vervullen, zowel in- als extern.”

Ook schrijft men: “Hogeschool Inholland heeft de ambitie en de opdracht om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek  te versterken. De leidraad voor deze veranderingen is eind 2011 neergelegd in het Strategisch Programma van de hogeschool. Inholland geeft het onderwijsportfolio verder vorm en scherpt dit aan en heeft een actief instroombeleid. Docenten krijgen in teams meer ruimte om kwalitatief goed onderwijs te geven.”


Het volledige profiel leest u hieronder .

‘De functie-eisen

Hogeschool Inholland is op zoek naar een gekwalificeerde Voorzitter van het College van Bestuur, die een relevante ervaring koppelt aan de onderstaande competenties en persoonskenmerken:

Ruime bedrijfsmatige ervaring in een soortgelijk domein. Heeft minimaal 10 tot 15 jaar bedrijfsmatige ervaring in de top van een grote professionele kennisintensieve organisatie. Bij voorkeur in een eindverantwoordelijke functie. Aantoonbare staat van dienst. Iemand met gevoel voor het onderwijsproces.

Boegbeeld. Is in staat om op een geloofwaardige wijze en met flair en trots de boegbeeldfunctie te vervullen, zowel in- als extern. Kan schakelen met relevante gremia en heeft gevoel voor verhoudingen. Heeft een relevant netwerk (in politiek Den Haag en overig) en een makkelijke toegang tot externe partijen.

Peoplemanager met ruime ervaring en een uitstekend track record. Zeer ervaren peoplemanager die enerzijds heel duidelijk is en keuzes durft te maken en anderzijds warmte richting medewerkers en studenten uitstraalt. Verbinder die graag doelgericht samenwerkt. Teamplayer die de complementariteit van de medewerkers ziet en benut. Sterke organisator met goede communicatieve vaardigheden op meerdere niveaus (intern/extern, ook richting Raad van Toezicht), die zich in de hele organisatie thuis gaat voelen en zich op alle niveaus weet te profileren. Politiek sensitief/niet klassiek hiërarchisch.

Conceptueel denker. Heeft visie op het (hoger) onderwijs en op de plek die Hogeschool Inholland daarin zou moeten behouden dan wel verwerven en weet die visie overtuigend uit te dragen. Kan conceptueel denken en mede vormgeven aan de strategie, maar maakt ook de vertaalslag naar de operatie. Heeft een hang naar een gedegen en concrete implementatie van zaken. Heeft het vermogen om gangbare denkbeelden en businessmodellen kritisch tegen het licht te houden.

Persoonlijkheid. Stevige, gedreven, gepassioneerde bestuurder met gevoel voor humor. Volhardend, moedig, sensitief en bescheiden, ‘servant leader’, met nadrukkelijke aandacht voor  kwaliteit. Energieke, toegankelijke inspirator en motivator.

Seniore professional. Heeft voldoende maturiteit om met natuurlijk gezag te kunnen optreden en voldoende energie om de schouders er samen met de andere bestuursleden onder te zetten. Is in staat om, samen met de collegabestuurders het fundament dat is gelegd verder te bestendigen en uit te bouwen en de strategische visie verder door te voeren.

De beloning

De functie wordt gehonoreerd in lijn met de zwaarte van de bestuursfunctie. De beloningsleidraad  voor bestuurders in het hbo is van toepassing.’

De in het profiel op genomen beschrijving van de hogeschool, haar oorsprong en Werdegang leest u hieronder.

De organisatie

Inholland is een ambitieuze open onderwijsinstelling waar de lat in het onderwijs en onderzoek hoog ligt voor medewerkers en studenten. Studenten zijn divers in hun achtergrond, vooropleiding en in hun doelen voor de toekomst. Inholland staat open voor iedere aankomende student die de capaciteit en de ambitie heeft binnen de nominale duur zijn opleiding af te ronden. Studenten krijgen het onderwijs dat bij ze past. Er is structuur mogelijk voor wie daar behoefte aan heeft en ruimte voor extra uitdagingen voor wie dat zoekt, bijvoorbeeld in een internationale context. In het personeelsbeleid en in de onderwijsvisie staat daarom talent- en kennisontwikkeling centraal. Daarnaast is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van een persoonlijk kompas. Onderwijs en onderzoek gericht op de regio en het werkveld staat centraal, kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Hogeschool Inholland is een hoger onderwijsinstelling in Nederland, in 2002 ontstaan door een fusie tussen de hbo-instellingen Hogeschool Haarlem, Hogeschool Alkmaar, Hogeschool Holland (Diemen) en de Ichthus Hogeschool (Rotterdam, Delft, Den Haag). Hogeschool Inholland telt ruim 30.000 studenten. Verspreid over Noord- en Zuid-Holland worden op verschillende locaties 64 bacheloropleidingen aangeboden op vrijwel alle vakgebieden. Daarnaast heeft Inholland vijf Associate-degreeprogramma’s, vijf masteropleidingen en één Universitaire Pabo.

In 2010 raakte Inholland in zwaar weer naar aanleiding van publiciteit over vermeende misstanden bij de verstrekking van diploma’s aan ouderejaarsstudenten. De negatieve aandacht, met als gevolg twee inspectieonderzoeken, hebben er in oktober en november 2010 toe geleid dat de toenmalige drie leden van het College van Bestuur (CvB) van Inholland zijn teruggetreden.

De jaren vanaf 2011 markeerden een periode van bouwen aan een ander Inholland. Op 23 november 2011 trad Doekle Terpstra aan als nieuwe voorzitter van het CvB. Eind 2011 werd een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd en in het voorjaar van 2012 werden twee nieuwe leden van het College van Bestuur geïnstalleerd. De in 2011 in gang gezette ontwikkelingen kregen vorm. Inholland maakte de duidelijke keuze haar maatschappelijke opdracht op het gebied van onderwijs en onderzoek centraal te stellen.

Hogeschool Inholland heeft de ambitie en de opdracht om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek  te versterken. De leidraad voor deze veranderingen is eind 2011 neergelegd in het Strategisch Programma van de hogeschool. Inholland geeft het onderwijsportfolio verder vorm en scherpt dit aan en heeft een actief instroombeleid. Docenten krijgen in teams meer ruimte om kwalitatief goed onderwijs te geven.  Inholland verwezenlijkt haar ambities na een periode waarin de organisatie aan alle kanten onder druk stond, en er ingrijpende organisatorische aanpassingen gerealiseerd moesten worden.

De opleidingen bij Hogeschool Inholland zijn georganiseerd in zes domeinen die worden aangestuurd door een directeur. Per 1 september a.s. zijn dit:

Gezondheid, Sport & Welzijn;

Onderwijs, Leren & Levensbeschouwing;

Techniek, Ontwerpen & Informatica;

Agriculture;

Zakelijk economisch domein (werktitel);

Creatief economisch domein (werktitel).

Daarnaast biedt Inholland in Amsterdam en Groningen de opleiding Verloskunde aan in een samenwerkingsinstituut met het VU medisch centrum. Inholland Academy verzorgt diverse private opleidingen en cursussen, vooral gericht op na- en bijscholing.

De onderwijsdomeinen staan onder leiding van een hogeschooldirecteur. Iedere hogeschooldirecteur is tevens verantwoordelijk voor één of meerdere vestigingen van Inholland. Hogeschooldirecteuren en de hoofden van de ondersteunende stafafdelingen rapporteren aan het College van Bestuur.

Het huidige CvB bestaat naast de voorzitter uit twee leden en kent een collegiaal bestuursmodel met daarbinnen een portefeuilleverdeling. De voorzitter opereert daarbij als primus inter pares. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Periodiek vindt overleg plaats met de Hogeschool Medezeggenschapsraad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK