Investeringsfonds voor onderwijs

Nieuws | de redactie
22 mei 2014 | De nieuwe Nederlandse Investeringsinstelling (NII) gaat ook onderwijsprojecten toerusten voor institutionele beleggers. Dit gaat “vraag en vermogen bij elkaar brengen en de noodzakelijke investeringen in de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven,” zegt minister Kamp.

Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars gaan gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten. De NII gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw, MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers. Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie.

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vermogen van ongeveer 1.400 miljard euro. Daarvan willen zij graag een groter deel dan zij nu doen, in Nederland beleggen.

Duw in goede richting

Minister Kamp is zeer content. “Het kabinet ziet de NII als krachtig initiatief dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de financiering van Nederlandse projecten. De NII kan vraag en vermogen bij elkaar brengen en de noodzakelijke investeringen in de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven. Dat levert welvaart en werkgelegenheid op.”

Oud-bankier Jan van Rutte heeft de afgelopen maanden als kwartiermaker gewerkt aan de concrete uitwerking van de NII. Hij deed dit in nauwe samenwerking met vele partijen in en rondom de financiële sector. Vandaag maakt Van Rutte bekend dat dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars zich hebben gecommitteerd aan de oprichting van de NII. Het betreft ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea,  Aegon, ASR, DeltaLloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal.

Opschaling van projecten

In zijn eindrapport doet Van Rutte aanbevelingen over de wijze waarop de NII dient te worden opgezet en ingericht. Als private intermediair kan de NII investeringsbelemmeringen wegnemen bij projecten die weliswaar rendabel zijn, maar vanwege beperkte omvang of onvoldoende transparante risico’s en rendementen als belegging minder geschikt voor institutionele beleggers. De NII kan dit bijvoorbeeld doen door projecten te combineren om tot voldoende schaal te komen en door risico’s meer inzichtelijk te maken.

De NII verstrekt zelf geen leningen aan projecten. Naast adviezen over investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw en MKB , doet Van Rutte ook voorstellen voor het verbeteren van financiering voor windmolens op zee. Zo bepleit hij een intensievere samenwerking tussen marktpartijen en het voeren van een stevige regie om de ambities uit het regeerakkoord voor windenergie op zee mogelijk te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK