Kennissector komt met pamflet voor EU

Nieuws | de redactie
16 mei 2014 | Gezamenlijke Nederlandse kennisinstellingen hebben een pamflet geschreven voor de Europese verkiezingen. De boodschap is helder: Blijf investeren in kennis en wetenschap. “Het is essentieel dat Europa als een van de belangrijkste kenniseconomieën ter wereld behouden blijft”.

“Door voortdurende innovatie telt de Europese Unie mee als concurrerende, economische kracht op  wereldniveau. Innovatie, als gevolg van onderzoek, onderwijs en industrie, creëert groei,  werkgelegenheid en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzame gezondheidszorg  voor een almaar ouder wordende bevolking en het optimaliseren en verduurzamen van  mobiliteit/transport.

Het is daarom essentieel dat Europa als een van de belangrijkste kenniseconomieën  ter wereld behouden blijft. Europa heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om praktische barrières weg te nemen die de mobiliteit van onderzoekers en bedrijfsleven nu inperkt. Dat zal economische welvaart  alleen maar bevorderen. De Nederlandse kennisinstellingen geven aan hoe de EU zich hier de komende periode voor kan blijven inzetten.

Investeren loont

Alle inwoners van de gehele Europese Unie moeten het onderwijs kunnen volgen dat zorgt voor de   grootste ontwikkeling van hun talenten en bijdraagt aan creativiteit en ondernemerschap. Investeren in  onderwijskwaliteit en modernisering loont. Kwaliteit van het beroeps- en hoger onderwijs in de lidstaten  kan nog verder worden verhoogd door dat op Europees niveau te stimuleren.

De Europese Unie zou zich  dan ook de komende periode sterk moeten maken voor Toenemende mobiliteit, want de aanwezigheid van internationale studenten draagt bij aan de  kwaliteit van het onderwijs en aan een ambitieuzere studiecultuur. En uitgaande mobiliteit  draagt ook bij aan vaardigheden en een betere oriëntatie op een toenemend internationale  arbeidsmarkt.

Dat kan verder worden ondersteund met behulp van de Europese programma’s.  Afstemming onderwijs en arbeidsmarkt. Door stages en betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven beschikken studenten direct na de opleiding over de kennis en vaardigheden.

Europa en onderzoek & innovatie

Het is essentieel dat de Europese Unie blijft investeren in kennis als sector die economische groei  bevordert. Door de opkomst en verankering van nieuwe wetenschapslanden zal Europa zich actief  moeten inzetten om haar mondiale positie te blijven behouden. Hoewel de Europese wetenschap nog  steeds hoog presteert op internationaal niveau, dreigen opkomende economieën Europa voorbij te  streven.

Onderzoeksresultaten van nu zijn het effect van investeringen 10 jaar geleden.  Voortdurende investeringen zijn daarom van belang, te meer gezien de zeer succesvolle  deelname van Nederland in de EU kennisprogramma’s. Daarbij gaat het wat de Nederlandse  kennisinstellingen betreft om investeringen in de hele onderzoeksketen: van fundamenteel tot  toegepast onderzoek. Plus het voor innovatie en verbetering van de beroepspraktijk belangrijke  praktijkgericht onderzoek.

Innovatie en kennisvalorisatie. Samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen, het  bedrijfsleven en/of de overheid op het gebied van onderzoek is belangrijk voor innovatie. Waar  mogelijk moet ook worden gewerkt aan de praktische toepassing van kennis.  Wegnemen barrières. Zoveel mogelijk barrières die de mobiliteit van onderzoekers of  samenwerking tussen Europese instellingen in de weg staan, dienen weg genomen te worden. Te denken valt aan het meenemen van pensioenen en doen van visumaanvragen.”

Dit pamflet is opgesteld door het Europees Platform, KNAW, MBO-raad, NFU, TNO, Nuffic en de VSNU

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK