Schuld wordt voorschot

Nieuws | de redactie
28 mei 2014 | De coalitie heeft met D66 en GroenLinks een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. De aanvullende beurs wordt verhoogd en de OV-studentenkaart wordt uitgebreid voor MBO-studenten, maar tegelijkertijd verlaagd met €200 miljoen.

Zelf framen de partijen het leenstelsel als een voorziening met een studievoorschot. Onderdeel van de afspraken is een tijdelijk vouchersysteem, dat ingevoerd wordt voor de eerste lichting studenten die te maken krijgt en heeft met het leenstelsel, maar nog onvoldoende profijt hebben van de kwaliteitsimpulsen.

Aanvullende beurs verhoogd met €100

De aanvullende beurs wordt  verhoogd met  €100 en kan oplopen tot €365 per maand, voor studenten met ouders die minder dan €30.000 verdienen. Boven dat inkomen loopt het bedrag terug. De maximale lening is het bedrag dat studenten nu al kunnen lenen plus eventueel het bedrag van de huidige basisbeurs voor uitwonenden. De basisbeurs voor alle studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders, vervalt hiermee.

Weigerachtige ouders

Zoals ScienceGuide eerder berichtte, wordt Halbe Zijlstra’s bezuiniging op studenten in de meest ernstige omstandigheden ingeslikt. 17.000 studenten zijn daarmee gered, evenveel als het aantal studenten van de TU Delft, of hogescholen als Windesheim en Zuyd.

Lagere aflossing

Studenten zullen na hun studie ruim twee maal zo lang hun opgebouwde schulden mogen en moeten afbetalen. Ze zijn daarmee tot 35 jaar na afstuderen aanvullend belast. De maandlasten bij aflossing nemen af, van maximaal 12% nu, naar 4% van het verzamelinkomen bij het studievoorschot. Daarnaast begint het afbetalen straks vanaf het minimumloon. Nu is dat ongeveer bij bijstandsniveau.

Vouchers 

Bachelorstudenten die beginnen in de jaren 2015/16 tot en met 2018/19, kunnen nog niet volop profiteren van de investeringen van de opbrengsten  van het leenstelsel. Zij krijgen een tegemoetkoming in de vorm van vouchers. Ze krijgen vouchers ter waarde van €2000 die ze kunnen inzetten voor (geaccrediteerde) bijscholing 5 tot 10 jaar na hun afstuderen. Dit sluit overigens sterk aan bij de voorstellen van oud-staatssecretaris Zijlstra om deeltijd en bijspijkeraanbod in het HBO en WO niet langer te bekostigen, maar via vouchers te financieren via de deelnemers.

OV-kaart voor mbo-studenten

Het reisrecht blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid voor mbo-studenten jonger dan 18. Bovendien wordt met het behoud van het reisrecht tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de studenten. Wel wil OCW het reisgrdrag van studenten meer spreiden zodat minder studenten in dure spitstreinen naar college reizen. Daarmee zou OCW een extra investering van 200 miljoen euro in het onderwijs realiseren.  Een suggestie van studentenorganisatie ISO wordt in het coalitieakkoord daarbij aangestipt.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK